TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 42

42
Bülten
GAP’tan TÜBİTAK BUTAL’a Ziyaret
GAP Güneydoğu Tekstil A.Ş. Ar-Ge Merkezi personeli, TÜ-
BİTAK BUTAL’I ziyaret etti.
10 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen ziyaret, Malzeme-Teks-
til Laboratuvarları’nda yürütülen test ve analiz çalışmaları
başta olmak üzere faaliyet alanları kapsamında sunulan
eğitim ve diğer endüstriyel hizmetler hakkında teknik bilgi
edinmek amacıyla düzenlendi. Ziyaret kapsamında, BUTAL
Müdürü Sedat Aktaş ve diğer yetkililer tarafından GAP gru-
buna tanıtıcı bilgiler verildi. İleriye dönük işbirliği alanları
hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Türkiye’nin Kanser Politikaları TÜBA ve
TÜSSİDE’nin Düzenlediği Çalıştay’da Görüşüldü
TÜSSİDE ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) işbirliği ile
düzenlenen “Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı”na, 200’den
fazla doktor, hemşire, araştırmacı, teknoloji ve politika üreti-
cisi katıldı. TÜBA tarafından kansere ilişkin olarak belirlenen
15 alt başlık, eş zamanlı olarak 15 farklı çalıştay oturumu ile
TÜSSİDE tarafından nitel veri toplama teknikleri kullanılarak
gerçekleştirildi.
“Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı”nda Onkoloji ve Halk
Sağlığı uzmanlarından, temel onkoloji’de sorunlar, kanserde
alternatif tıp, erişkin onkolojide sorunlar, radyasyon onkolo-
jisinde sorunlar, temel ve klinik onkoloji alanında yapılan bi-
limsel çalışmalarda yaşanan sorunlar, kanser ve etik, kanser-
de eğitim, rotasyon, müfredat, standardizasyon, akademik
eğitim, kanserde palyatif tıp, kanserde hemşirelik, kanserde
erken teşhis ve epidemiyoloji, pediatrik hematoloji/onko-
lojide sorunlar, kanser hastalarının sorunları, kanser verile-
rinin toplanması ve değerlendirilmesinde yaşanan sorunlar,
kanser ilaçlarının üretimi ve hastaların erişimindeki engeller,
kemoterapi hazırlanmasında merkezi ünitelerin önemi ve
hazırlama sistemlerinin standardizasyonu konuları ile ilgili
Türkiye’nin kanser politikalarının mevcut durumu hakkında
fikirler alındı. Çalıştay, Türkiye’deki kanser hastalarının bakı-
mını iyileştirebilmek için geliştirilmesi gereken politika öne-
rileri çalışmasının ardından son buldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos-
yal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, çalıştaydan elde
edilen politika geliştirme önerilerinin bir sonraki yıl uygu-
lanması konusunda kararlı olduklarını belirtti.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44
Powered by FlippingBook