TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 31

31
TÜBİTAK,
Türkiye’nin genel bilim ve teknolo-
ji politikaları çerçevesinde akademik alanda
bilimsel, teknolojik ve yenilik içeren Ar-Ge
faaliyetlerini programlamak, yönlendirmek,
desteklemek ve izlemek amacıyla faaliyetle-
rini Araştırma Destek Programları Başkanlığı
(ARDEB) aracılığıyla sürdürüyor.
Bilim insanlarını destekleyen ARDEB’e 2012
yılında 6 bin 182 proje önerildi. Bu sayı
2013’de 7 bin 856’ya yükseldi. 2014 yılında
ise 9 binin üzerinde proje başvurusu bekle-
niyor. Son yıllarda başvuru sayısının artma-
sında, sonuç odaklı yüksek bütçeli araştırma
projelerinin desteklendiği çağrılı program-
lara geçişin etkisi büyük oldu.
TÜBİTAK Destekli Akademik Başarılar Kitap Oldu
TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen ve başarıyla sonuçlanan akademik Ar-Ge projelerini
kamuoyuna tanıtmak için “ARDEB Başarı Öyküleri” kitabı yayınlandı.
TÜBİTAK
desteği alarak gerçekleştirilen Ar-
Ge projelerini ve başarıyla sonuçlanan pro-
jeleri kamuoyuna tanıtmak için “ARDEB Ba-
şarı Öyküleri” kitabı oluşturuldu. Hazırlanan
kitap ile bugüne kadar ARDEB tarafından
desteklenen projelerden bir kısmı gruplar
bazında sunularak, ülkemizin bilim, tekno-
loji ve Ar-Ge kültürünün gelişimine katkıda
bulunulması hedeflendi.
Kitabın elektronik versiyonuna aşağıdaki
linkten ulaşılabilir:
/
files/content_files/iletisim/tanitim_mater-
yalleri/ardeb/basari_oykuleri.html
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...44
Powered by FlippingBook