TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 30

30
Bülten
Mikrobun Keşfi:
Hastalıklar Hakkında Düşüncelerimizi Değiştiren Yirmi Yıl
The Discovery of the Germ: Twenty Years That Transformed the Way We Think
About Disease, 2002
JohnWaller
Çeviri:
Fahri Öz
Tıp mesleği, Hipokrat’tan Louis Pasteur’e kadar,
bulaşıcı hastalıkların nedeni konusunda neredey-
se tamamen yanlış fikirlere bağlı kalmıştı. Haca-
mat, hastayı zorla kusturma ve gizemli kocakarı
ilaçları başlıca çareler arasındaydı. Genellikle ame-
liyat lekeleriyle dolu kasap önlükleri giyen cer-
rahlar farkına varmadan bir hastadan bir diğerine
hastalık bulaştırıyordu.
Ardından mikrop devrimi geldi: Yirmi yıllık bilim-
sel ustalık, sıra dışı entelektüel cesaret ve amansız
kişisel çekişmenin ardından doktorlar sonunda
hastalıklara mikroskobik organizmaların yol açtı-
ğını fark ettiler.
Tıp düşünce tarihinde belki de en büyük ilerleme
olan mikrobun keşfi, doğrudan doğruya güvenli
ameliyatlara, geniş çaplı aşı seferberliklerine, hij-
yen ve sanitasyon alanında çarpıcı iyileştirmelere
ve süt ürünlerinin pastörizasyonuna önayak ol-
muştur. Hepsinden de öte, bu gelişme günümüz-
de birçoğumuzun hayatını borçlu olduğu antibi-
yotik ilaçların ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır.
John Waller, bu kitapta, hastalığa bakış açımızı
köklü bir şekilde değiştiren tıp tarihindeki bu yirmi yılın içyüzünü sürükleyici bir dille anlatmaktadır.
JOHN WALLER Oxford Üniversitesi’nde Modern Tarih okumuş, İnsan Biyolojisi ve Bilim ve Tıp Tarihi bö-
lümlerinde yüksek lisans yapmıştır. 2002 yılında doktorasını University College London’dan almıştır ve
şu anda aynı üniversitedeki Wellcome Trust Centre’da Tıp Tarihi alanında araştırma görevlisidir. Waller,
Fabulous Science: Fact and Fiction in the History of Scientific Discovery (2000) (Masalsı Bilim: Bilimsel
Buluş Tarihinde Gerçek ve Kurmaca) adlı kitabın yazarıdır.
Mikrobun Keşfi
Sayfa Sayısı: 202
TÜBİTAK Popüler Bilim
Kitapları 600
Yetişkin Kitaplığı
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...44
Powered by FlippingBook