TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 40

40
Bülten
Biyomedikal ve Farmasötik Bilimlerin
Türkiye’deki Gelişimi Mercek Altına Alındı
“Türkiye’de Biyomedikal ve Farmasötik Bilimlerde
Ar&Ge ve İnovasyonu Geliştirme Çalıştayı” Ankara’da-
Gerçekleştirildi.
Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniver-
sitesi ve ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisleri tarafından dü-
zenlenen “Türkiye’de Biyomedikal ve Farmasötik Bilimlerde
Ar&Ge ve İnovasyonu Geliştirme Çalıştayı”na, üniversitelerin
teknoloji transfer ofisleri, bilim insanları ve lisansüstü öğren-
cileri katıldı.
Açılışta konuşan TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Baş-
kanı Hakan Karataş, TÜBİTAK’ın teknoloji transferine verdiği
önem ve bu konuda sağladığı destekler, Türkiye-ABD Bilim
ve Teknoloji Eylem Planı ve National Institues of Health (NIH)
ilişkilerindeki güncel gelişmeler konusunda bilgi verdi.
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri/Ulusal Kanser Enstitüsü/
Uluslararası Kanser Araştırmaları Uzmanı ve ABD Büyükelçi-
liği Bilim Danışmanı olarak görev yapan Dr. Luis Salicrup ve
NIH Teknoloji Transfer Ofisi Başkan Yardımcısı Steve Fergu-
son ise çalıştayda yaptıkları sunumlarında, bilimin ve bilgi-
nin ticari değere dönüştürülmesi, patent ve lisans konuları,
girişimcilik, ilk dönem teknoloji destekleri, biyomedikal tek-
nolojilerin ticarileştirilmesine değindiler.
Çalıştayda, ülkemizde biyomedikal alanındaki çalışmaları
ile öne çıkan araştırmacılar, medikal araçların, ilaçların ve
aşıların ticarileştirilmesi konularında bilgi ve deneyimlerini
paylaştılar.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44
Powered by FlippingBook