10
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün, TÜBİTAK desteğiyle
Silikon Vadisi'ne giden 10 girişimciyi
kabul etti. Girişimciler, düzenlenen
toplantıda projelerini tanıttı.
Bakan Ergün, Silikon Vadisi'ne Giden
10 Girişimciyi Kabul Etti
T
ÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)
tarafından yürütülen “2239- Girişimcilik ve Yenilikçilik
Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı”
kapsamında 10 teknogirişimci 1 aylık program kapsamında
ABD’deki Silikon Vadisi’ne gönderildi. Bu yıl ilk defa uygula-
nan programa 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Enformasyon
ve Elektromekanik/Elektrik alanlarında Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği Prog-
ramı’ndan yararlananlar katıldı. TÜBİTAK’ın kişi başı tüm
masraflar için 21 bin dolar desteklediği girişimciler, bir aylık
eğitim boyunca Silikon Vadisi’ndeki şirketlerle görüşme im-
kanı buldular. Ayrıca diğer ülkelerden gelen girişimcilerle ve
yatırımcı şirketlerle bir araya geldiler. Programın en önem-
li amacı kapsamında girişimciler, fikir ve projelerini Silikon
Vadisi’ndeki uluslararası şirketlere sunma fırsatı elde ettiler.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Silikon Va-
disi programına katılan girişimcileri kabul etti. TÜBİTAK Baş-
kanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak’ın da katıldığı toplantıda giri-
şimcilerle bir araya gelen Bakan Ergün, teknoloji alanındaki
girişimciliği teşvik etmek ve desteklemek amacıyla 2009 yı-
lında başlatılan teknogirişim sermayesi desteği programının
büyük ilgi gördüğünü belirtti. Her yıl 100 kişiyle başlatılan
bu programı 500 kişiye çıkarttıklarını anlatan Ergün, "Bu ar-
kadaşlar arasından bazılarını da her yıl ABD Silikon Vadisi'ne
göndererek tecrübelerinin daha da artmasını, uluslararası
alana açılacak boyutta işler yapmalarının önünü açmak is-
tedik" diye konuştu.
Türkiye’nin 500 milyar dolarlık ihracat ve 2 trilyon do-
larlık üretim hedefini yakalaması için katma değeri yüksek
ürünlere odaklanılması gerektiğini ifade eden Bakan Ergün,
bu nedenle teknogirişimlerin son derece önemli olduğunu
kaydetti.
2009 yılından bugüne kadar 740 kişinin teknogirişim ser-
mayesi desteğinden yararlandığını ifade eden Ergün, "100
kişiyle başladığımız bu yolculuğu önce 300'e çıkarttık. Şimdi
de 500'e çıkarttık hedefimizi. TÜBİTAK ile benzer bir prog-
ramı daha detaylı ele alarak kademeli bir destek programı
oluşturduk. 100 bin liralık teknogirişim sermayesi desteğin-
den sonra ikinci faza geçen arkadaşlarımız 550 bin liralık ila-
ve destekle buluşuyorlar" dedi.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...52