6
2
003 yılında başlatılan Pardus işletim sistemi, şimdiye ka-
dar 5 ana ve 2 kurumsal sürümüyle kullanıcılarıyla bu-
luştu. TÜBİTAK BİLGEMbünyesinde yürütülen Pardus projesi,
kamu kurumlarıyla yakın çalışma ortamı oluşturulması ama-
cıyla geçen yıl Ankara’daki TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve
Bilgi Merkezi (ULAKBİM) bünyesine taşındı. Kamu kurumları
ve KOBİ'lerin güvenle kullanabileceği, yüksek performanslı,
Türkçe destekli uygulamaların barındığı, sürekli güncel ve
güvenli tutulan, düşük maliyetli, işlevsellik ve görselliğin ön
planda tutulduğu bir işletim sistemi hedefleyen ULAKBİM,
Pardus 2013 sürümünü tamamladı. Pardus’un 2013 sürümü
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, ULAKBİMMüdü-
rü Ahmet Kaplan, Pardus Proje Yöneticisi Abdullah Erol’un
katıldığı basın toplantısı ile tanıtıldı.
ULAKBİM’in Bilkent’teki binasında düzenlenen basın
toplantısında konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Altunbaşak,
32 ve 64 bit mimarilerde paylaşılan kararlı sürümün kamu
kurumları ve KOBİ'lere hitap ettiğini açıkladı. Ev kullanıcıları
içinde yazılım deposunda ihtiyaçlara cevap verebilecek çok
sayıda yazılım bulunduğunu belirten Prof. Altunbaşak, ev
kullanıcılarının kurumsal sürüm üzerine istedikleri uygula-
maları ekleyerek özelleşmiş işletim sistemine sahip olabile-
ceklerini kaydetti.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...52