Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
NİSAN 2013
13
Hacer Yalim KELEŞ
Ahmet Engin BAYRAK
Veli Burak ÇELEN
Serdar ALEMDAR
Simülasyon Ortak Ya-
tırım Aracı Projesini
geliştiren, teknik de-
rinliği olan bir yazılım
altyapısı geliştirdik.
Bizim
yaptığımız
kütüphaneyle
inci
avcılarına dalış tüpü
veriyoruz. Dünya ça-
pında yenilikçi bir
ürün ortaya çıkarttık.
Beyin dalgaları üze-
rinden kişilerin duy-
gusal
durumlarını
analiz ettik. Beyin
dalgaları üzerinden
bilinçaltına bir kapı
açıp bunu özellikle
siyasi, sosyal pazar-
lama ve en önemlisi
reklam araştırmala-
rında kullanılabilecek
bir yazılım sunduk.
İnsansız hava araç-
larıyla orman yan-
gınlarını tespit eden
bir proje hazırladık.
Orman üzerinde do-
laşan
üzerlerinde
görüntü
sensörleri
bulunan
insansız
hava araçları, orman
yangınını bularak bil-
gi veriyor.
Antrenörler ve spor-
severlerin ilgi duydu-
ğu maç analizlerini
gerçek zamanlı ola-
rak sunan bir plat-
form geliştirdik. Sa-
nal Koçluk Sistemi
projemiz Türkiye’nin
ardından ABD’de üç
futbol takımı tara-
fından kullanılmaya
başlandı.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...52