Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
NİSAN 2013
Pardus Portal Platformu yayına
başladı
Kamu ve özel kurumlarla birlikte ev kullanıcılarına yö-
nelik sosyal bir platform oluşturma hedefiyle Pardus Portal
kurulduğunu açıklayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Altunbaşak,
portalın sürekli yaşayan, güncel tutulan ve etkileşim içinde
kullanıcılarıyla bütünleşeceğini ifade etti. Altunbaşak, “Ha-
berler, duyurular, forum, blog, wiki gibi sosyal uygulamala-
rın yanı sıra, TÜBİTAK tarafından üretilen tüm belgeler, çağ-
rı merkezine sorulan sorular ve cevapları, Linux dünyasına
ilişkin haberler, yeni geliştirilen uygulamalar ve kullanımları,
yardım belgeleri, TÜBİTAK tarafından Pardus özelinde geliş-
tirilen uygulamalar ve yol haritaları da portal üzerinden pay-
laşılacak. Gelişmiş bir arama motoruyla desteklenen portal
başlangıçta minimum içerikle yayına başlayacak, zaman içe-
risinde geometrik büyüyen bilgi paylaşım platformu olacak”
şeklinde konuştu.
Kamu kurumları gibi binlerce bilgisayara yönelik uzaktan
sağlanacak yönetsel işlevlere Pardus Portalı üzerinden ula-
şılabilecek:
Kullanıcı yönetimi (kayıt, yetkilendirme, kullanım izleme,
emekli olma vb. işlevler)
Aktif cihaz yönetimi (izleme ve arıza yönetimi, envanter
oluşturma vb. işlevler)
USB, yazıcı vb. yardımcı cihazların yönetimi ile kullanıcı
problemlerine uzaktan müdahale edebilecek yazılım bile-
şenlerinin geliştirilmesi
Kimlik ve erişim yönetimi (merkezi olarak yetkilerin ve rol-
lerin yönetimi, diğer uygulamalar ile bu yetkilerin paylaşıl-
ması alt yapıları)
e-İmza süreç ve yazılım bileşenleri
Pardus ile ilgili kitap hazırlandı
Pardus İşletim Sistemi ve Libre Ofis setinde yer alan uy-
gulamalara yönelik kitap çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda
Libre Ofis Write (Kelime işlemci), Libre Ofis Calc (Elektronik
tablolama), Libre Ofis Draw (Çizim), Libre Ofis Impress (Su-
num) ve Libre Ofis Base (Veri tabanı) kitapları hazırlandı.
Pardus temel seviye yönetici kitabı ve Pardus temel seviye
sertifika hazırlık kitabı çalışmaları da devam ediyor. Hazırla-
nan tüm kitapların dijital formatları ücretsiz olarak kullanı-
ma sunulacak.
9
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...52