Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
NİSAN 2013
"Bu Yıl 407 Kişi Destekten
Yararlandı"
Bu yıl bin 539 yeni projenin geldiğini bildiren Ergün, bun-
lardan 307'sinin desteklenmeye değer bulunduğunu, TÜBİ-
TAK'ın desteğinden de 100 kişinin yararlandığını söyledi. Bu
kişiler arasından ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilerin
çıkacağını anlatan Ergün, önemli olanın bu iklimin oluşturul-
ması olduğu bildirdi. Steve Jobs, Bill Gates gibi kişilerin çık-
masının sadece kişilerden kaynaklanmadığını ifade eden Er-
gün, şunları kaydetti: “Yani kişiler çok zeki olduğu için değil,
ortam.... O ortamın daha önce oluşturulmuş olması onlara, o
çocuklara bu fırsatı sunuyor. Biz de bu ortamları daha önce
oluştursaydık bizden de daha fazla insan çıkardı. Şimdi geç
de kalmış olsak, bugün bunları hızlandırmamız bizim için
önemli. İyi bir şey yapıyorsanız vakit asla geç değildir. Yaptı-
ğımız şey iyi bir şey onun için vaktin geç olduğun düşünmü-
yoruz. Bu yaptığımız şeyler gelecekte ülkemizin önünde çok
önemli açılımlar meydana getirecek. Bizimonlara verdiğimiz
maddi destekten çok daha önemli şeyler var. Bakanlığımızın
bilgisini, tecrübesini arkadaşlarımıza aktarmak, kendilerine
yol arkadaşlığı etmek, süreç içindeki karşılaştıkları zorlukları
gidermede yardımcı olmak paradan daha önemli"
"Her Yıl 10 Girişimciyi Silikon
Vadisi’ne Göndereceğiz"
Silikon Vadisi'ne her yıl 10 kişiyi göndermeye devam
edeceklerini ifade eden Ergün, fırsatlara onları buluşturacak-
larını bildirdi. Gazetelerde ve televizyonlarda en önemli ha-
berlerin kazalar olduğunu anlatan Ergün, girişimci, yenilikçi
ve inovasyonların daha fazla ön plana çıkması gerektiğini,
daha fazla insanın heyecan duyması gerektiğini, toplumu
heyecanlandıran adımlar atılmasının önemini dile getirdi.
"Marifet iltifata tabidir" diyen Ergün, herkesin takdir edilmek
istediğini, bunun paradan daha önemli olduğunu söyledi.
Ergün, "Bu güzel işleri yapan arkadaşlara daha çok iltifat et-
meliyiz. Fazlasıyla hak ediyorlar" dedi.
Toplantıda Silikon Vadisi'ne giden girişimciler projelerini
tanıttı.
11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...52