“444 5 773
Danışma Hattı”
hizmete girdi
Kamu kurumlarına Pardus ile ilgili destek ve çözüm su-
nulması amacıyla “444 5 773 Pardus Danışma Hattı”nın da
hizmete girdiğini dile getiren Prof. Altunbaşak, şunları söy-
ledi: “Danışma hattına ulaşan öneri ve değerlendirmeler
de yazılım ve yönetim ekibiyle paylaşılacak. Ce-
vaplanamayan istekler ve bilgiler ise portal
üzerine aktarılacak ve portal arkasında
çalışan uzman mühendisler tarafın-
dan cevaplanacak. Danışma hattı
mesai günlerinde 09.00-18.00 sa-
atleri arasında hizmet verecek.
Gelecek taleplere göre hizmet
saatleri artırılacak”
8
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...52