Türkiye'nin İlk
Biyometri Zirvesi
Düzenlendi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ocak 2013
İçeriği itibariyle kamu, güvenlik, emniyet, sağlık, bankacılık, finans,
ulaşım, perakende ve sınır kontrolü dahil birçok sektörü ilgilendiren
Biyometri Zirvesi'nde; parmak izi, avuç damar, parmak izi damar, iris,
yüz ve ses tanıma gibi çok kullanılan biyometri teknolojilerine de yer
verildi. Biyometrinin kilit teknolojileri, kimlik yönetimi alanındaki
trendler ve güncel ilerlemeler, biyometrinin maliyet avantajları, sistem
seçimi, veri güvenliği, sistem entegrasyonundaki en başarılı
uygulamalar ve yeni standartlar sektörde söz sahibi yerli ve yabancı
konuşmacılar tarafından tartışılarak Türkiye biyometri uygulamalarına
bakışı geliştirdi.
Zirveye katılan ve “Türkiye'de Biyometri'nin Gelişiminde İnsan
Kaynaklarının Rolü” başlığıyla bir konuşma yapan Avrupa Birliği Bakanı
ve Başmüzakereci Egemen Bağış, biyometrinin gündelik hayattaki
önemine, Türkiye'deki değişim ve dönüşüm sürecinde biyometrinin
yerine, AB reformlarının ve sosyal medyanın biyometri gelişiminde
etkilerine, Ar-Ge yatırımlarındaki gelişimlerine değindi. Bağış,
“Türkiye’de 129 Ar-Ge Merkezi, 45 teknopark var. 2002 yılında Ar-Ge
için ayrılan hazine payı atıl kalırken bugün Ar-Ge için ayrılan tüm
kaynaklar sonuna kadar kullanılıyor. Türkiye bu yönde önemli
aşamalar kaydetti. Türkiye’nin önü açıktır, yeter ki kamu ve özel sektör
işbirliği sağlansın” diye konuştu.
Zirve kapsamında bir konuşma yapan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr.
Hasan Palaz ise, “Biyometri uygulamaları ülkemizde ve dünyada
artacaktır ve çok farklı alanlarda örneğin e-Sağlık uygulamalarında
kritik rolü olacaktır. 2013 yılında uygulamaya girecek elektronik T.C.
Kimlik kartlarıyla birlikte biyometrik teknolojiler anahtar rol oynayarak
e-Devlet dönüşümünde rol alacaklardır. Bu yüzden biyometri alanında
çalışan paydaşlar olarak (üniversite, sanayi ve Ar-Ge kuruluşları) yerel
teknolojilerimizi geliştirip dünyaya sunmalıyız” dedi.
33
Birçok sektörü ve kullanıcıyı
yakından ilgilendiren
"Biyometrik Çözümler"
alanında kapsamlı bilgi
paylaşımına olanak
sağlayan İstanbul Biyometri
Zirvesi, Türkiye'de ilk kez
Proline Bilişim tarafından
İstanbul’da düzenlendi.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...52