Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ocak 2013
25
olacağı tahmin edilen HES rehabilitasyon projelerinde de kullanılabilecek. MİLHES projemizin rüzgar
enerjisine yönelik olanına ise MİLRES diyoruz. Bilindiği üzere, elektrik üretiminde 2023
hedeflerimizden biri 20 gigawat rüzgara dayalı kurulu gücün ülkemizde var olması. Bu proje ile
belirlenen hedefe yerli imkanlar ile ulaşılması sağlanacak”
Enerji alanındaki Ar-Ge projelerine ciddi
desteklerimiz var
TÜBİTAK’ın geliştirdiği projelerin yanı sıra bu alanda Ar-Ge destekleri verdiğini de hatırlatan Prof.
Altunbaşak, öncelikli alanlar çağrılarının büyük ilgi gördüğünü söyledi. Altunbaşak, “Güneş
enerjisinden, kömür teknolojilerine; enerji bitkilerinden biyoyakıt üretimine enerji alanında toplam
12 çağrıya çıktık. Bu çağrılarda geliştirilecek projeler ile Türkiye artık taşınabilir yeni nesil piller,
güneş enerjisinin elektriksel ve ısıl dönüşümünü sağlayan sistemler ya da kömüre dayalı termik
santraller için alt sistemler geliştirebiliyor olacak” şeklinde konuştu.
Kamuya Ar-Ge desteği veriyoruz
TÜBİTAK olarak enerji alanında kamu kurumlarıyla Ar-Ge sürecinde işbirlikleri
yürüttüklerini anlatan Altunbaşak, bu kapsamda Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ile enerji alanında protokol imzaladıklarını
belirtti. Altunbaşak, “Protokolün temel amacı, enerji alanında
dışa bağımlılığımızı azaltmak. 10 yılda dışa bağımlığımızı
azaltabilecek 10’a yakın projeyi hayata geçireceğiz.
Protokolde ele alınan alanlar, Türkiye'de etkin olarak
yapılamayan ve büyük maliyetlerle ithal edilen
teknoloji ya da hammaddeler. Bu alanlardaki
stratejik Ar-Ge çalışmalarıyla uzun vadede enerji
hammadde ve teknoloji ithalatında en az yüzde
20'lik yerlileşmeyi hedefliyoruz. Aynı şekilde EPDK
ile de önemli bir işbirliği başlattık. Elektrik ve gaz
dağıtım şebekelerinin modernleşmesi sağlanacak,
100 milyon TL’nin üzerindeki bir Ar-Ge bütçesi yerli
paydaşların kullanımına sunulacak.
Bu
çalışmaların sonunda enerjinin verimli kullanımı ve
dağıtımına dönük bir milli akıllı şebeke programının
şekilleneceğini düşünüyoruz” diyerek sözlerini
tamamladı.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...52