TÜBİTAK BİLGEMYazılımTeknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından
yürütülen Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik
Puanlama Formülünün Geliştirilmesi Projesi (PUAN) Üçüncü Gelişme
Raporu ve Ekleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü’ne (SYGM) teslim edildi.
PUAN Projesi Üçüncü Gelişme
Raporu Tamamlandı
PUAN projesiyle, sosyal yardım uygulamalarında yararlanıcılara yönelik doğru tespit yapılabilmesi ve
bu uygulamaların tarafsız kıstaslara göre gerçekleştirilebilmesi için sosyal yardımlardan yararlanacak
yoksul kesimin belirlenmesine yönelik bir puanlama formülü geliştirilmesi ve bu formül ile karar vericilere
yol gösterilmesi hedefleniyor.
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne (SYGM) teslim edilen raporda, Türkiye genelinde 43 bin 124
haneden oluşan bir örneklem üzerinden gerçekleştirilen Ana Alan Uygulamasının tasarımı ve
gerçekleştirimine dair açıklamalara yer verildi. Söz konusu anket sonuçları hane bazlı frekans dökümleri
ile açıklandı ve bu hanelerin sosyo-demografik özellikleri, göç, konut ve altyapı, mülk sahipliği, gelir,
tüketim, borç, yardım ve proje desteği durumları ile refah algıları hakkında değerlendirmeler yapıldı.
Rapor kapsamında, ekonometrik analizler ile Sosyal Yardımlar, Proje Destekleri ve Genel Sağlık Sigortası
hak sahipliğini tespit etmeye yönelik modeller tahmin edildi, modellerin kesme noktaları belirlendi,
sınamaları gerçekleştirildi ve her bir model önerisiyle ilgili olarak; faydalanacak yararlanıcı sayısı ve
kaynak miktarına ilişkin projeksiyonlar yapıldı. Ana Alan Uygulamasından elde edilen geri bildirimler ile
nitel ve nicel analizler sırasında dikkat çeken hususlar ışığında Hane Ziyaret Bilgi Formu için revize
önerileri sunuldu.
40
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,...52