Türkiye’de cari açığın yüzde 70'inin enerji ithalatından kaynaklandığına dikkat çeken Altunbaşak,
cari açığın azalması için enerjide dışa bağımlılığın azalması gerektiğini ve bunun da enerji alanında
yapılacak Ar-Ge ve yenilik çalışmalarından geçtiğini söyledi. Türkiye’nin son 10 yılda doğal gaz ve
elektrik talebinin en fazla arttığı ikinci ülke olduğunu belirten Altunbaşak, enerji talebinin 2020
itibariyle iki kat artmasının beklendiğini kaydetti. Enerji ihtiyacına karşı Ar-Ge projeleri geliştirmenin
şart olduğunu dile getiren Altunbaşak, “Bu konuda başta özel sektör olmak üzere, üniversitelere ve
kamuya önemli görevler düşüyor. Aksi takdirde cari açık gelecekte ciddi problem olacak. Daha
önemlisi enerjideki bağımlılığımız artacak. Bu nedenle Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından
enerji, öncelikli alan olarak ilan edildi. TÜBİTAK olarak bu amaçla, ilgili tüm kurumların, sanayinin,
akademisyenlerin katılımıyla önceliklendirme çalışmaları yaptık. Fosil yakıtlardan kömür,
yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi, enerji verimliliği açısından konut ve ticari
binalarda enerji verimliliği alt teknoloji alanları olarak üst sıralarda yer aldı. Başta Enerji ve Tabii
Kaynakları Bakanlığımızın çalışmaları olmak üzere ilgili tüm kurumların enerji alanında neler
yapabileceği ortaya konuldu ve bu alanda TÜBİTAK’ın da üzerine düşen önemli sorumlulukları var”
diye konuştu.
TÜBİTAK enerji alanında önemli projeler geliştiriyor
TÜBİTAK’ın enerji alanına yaptığı katkılara değinen Başkan Altunbaşak, TÜBİTAK MAM Enerji
Enstitü’nün kamu ve sanayi kuruluşları için kritik teknolojiler geliştirdiğini ifade etti. Prof.
Altunbaşak, şunları söyledi: “Enerji Enstitüsünde Termik Santral Teknolojileri Programı
(MİLTES) geliştirildi. Bu program ile termik santrallerin rehabilitasyonunda dışa
bağımlılığımız azaltılacak. Bu teknoloji 14 santralde kullanılacak. Bunun
yanında MİLHES dediğimiz Milli Hidroelektrik Santral Sistemleri
Geliştirilmesi ve Prototip Üretimi projesi var. Çok çok önemli bir proje.
Çünkü proje sonunda ilk yerli HES türbini ve jeneratör
geliştirilecek. HES tasarım ve model merkezi kurulacak.
Yerli teknolojilerin kullanımı ile 20 milyar dolarlık
milli kaynak ülkemizde kalacak. Projeyle
geliştirilecek teknoloji, yaklaşık
15 Milyar Dolar
24
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...52