Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ocak 2013
TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi
tarafından sanayicileri
yönelik düzenlenen ‘bilgi
günleri’ devam ediyor.
“Bilgi günleri”
kapsamında "Ar-Ge Bilgi
Günü II – Fırsatlar ve
Destekler" başlığıyla
gerçekleştirilen
programda TEYDEB
destekleri tanıtıldı.
MAM’da Sanayicilere
Yönelik Destek
Programları Tanıtıldı
113 sanayicinin katıldığı bilgi gününün açılış konuşmasını yapanTÜBİTAK
MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer, merkez olarak edindikleri bilgi
birikimleri, zengin altyapı kaynakları ve Ar-Ge bulgularının asıl amacının
Türk sanayiinin teknolojik gereksinimlerini araştırmak, çözüme götürecek
eşgüdümü sağlamak, birlikte uzun soluklu, katma değeri yüksek Ar-Ge
çalışmaları gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.
Bilgi Günü’nde TEYDEB Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Işık Aşar
tarafından, TEYDEB destekleri hakkında bilgi verildi. Aşar, TEYDEB
tarafındandesteklenenbazı firmaların yaptıkları çalışmalar ve karşılığında
aldıkları hibe destekler hakkında örnekler sundu. TEYDEB’e 1995-2011
yılları arasında 13 bin 604 proje başvurusu olduğunu açıklayan Aşar,
bunlardan 8 bin 371’ine 2,5 milyar TL destek verildiğini ve bunun
sonucunda 4,7 milyar TL’lik bir Ar-Ge hacmi oluşturulduğunu belirtti.
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu
Uzmanı Serkan Bürken iseTTGVdesteklerine ilişkinbilgiler verdi.TTGV’nin
kurulduğu 1991 yılından bu yana firmaların teknoloji geliştirme
faaliyetlerine ilişkin846projesine 211MilyonABDdoları destek sağladığını
söyledi.
TÜBİTAK MAM ile Pendik Belediyesi
Arasında İşbirliği Yapılıyor
TÜBİTAK MAM ile Pendik Belediyesi arasında işbirliği oluşturmak amacıyla başlatılan iş geliştirme toplantılarının
ikincisi gerçekleştirildi. TÜBİTAK MAM İş Geliştirme Birimi, Malzeme Enstitüsü, Kimya Enstitüsü ve Çevre Enstitüsü
ile Pendik Belediyesi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Belediye’nin öncelik verdiği olası işbirliği
konuları görüşüldü. İlgili konularda yapılan sunumlar ve değerlendirmeler doğrultusunda, 6 farklı proje konusu
üzerinde yoğunlaşılmasına karar verildi. Bir sonraki teknik toplantı, spesifik gruplarının katılımı ile Pendik
Belediyesi’nde yapılacak.
31
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...52