Sağlık Alanında
Proje Çağrıları
Açıldı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ocak 2013
Nadir Hastalıkların Tedavisi Aranıyor
E-RARE-2 projesinde yer alan 17 farklı kuruluş, nadir hastalıklar
konusunda ortak bir çağrıya çıktı. Çağrının ön proje başvuruları 31
Ocak 2013 tarihinde sona eriyor. İkinci aşama başvuruları da 29 Mayıs
2013 tarihinde bitecek. ARDEB 1001 Destek Programı Yönetmeliği’ne
göre fonlanacak proje başvurularının hasta veri tabanları ve biyolojik
malzeme arşivleri, genetik, epigenetik ve patofizyolojik çalışmalar, tanı
ve tedavi uygulamalarını geliştirici çalışmalar ve sosyal ve beşeri
bilimler alanında hasta odaklı araştırmalar konularından en az birini
kapsaması bekleniyor.
Kanseri Önleyecek Yeni Yöntemler Bulunacak
TRANSCAN Projesi 2013 Yılı Önleyici Kanser Çalışmaları Çağrısı
yayınlandı. TRANSCAN projesinde yer alan 18 farklı kuruluş birincil ve
ikincil kanser koruma konusunda ortak bir çağrıya çıktı. Ön proje
başvuruları 15 Şubat 2013’te, ikinci aşama başvuruları ise 24 Haziran
2013’te sona erecek. ARDEB 1001 Destek Programı Yönetmeliği’ne
göre fonlanacak proje başvurularının çağrı konusunda olması
gerekiyor.
Alzheimer’ın Etkenleri Araştırılacak
Alzheimer Ortak Programlama İnisiyatifi 2013 Yılı Nörodejeneratif
Hastalıklar Çağrısı yayınlandı. Ulusal fon sağlayan ve bilim ve teknoloji
alanlarında politika belirleyen 20 kuruluş tarafından Alzheimer Ortak
Programlama İnisiyatifi 2013 Yılı Nörodejeneratif Hastalıklar Çağrısı
yayınlandı.
Proje başvuruları tek aşamalı olup, çağrı 19 Mart 2013 tarihinde
kapanacak. ARDEB 1001 Destek Programı Yönetmeliği’ne göre
fonlanacak proje başvurularının nörodejeneratif hastalıklarda genetik,
epigenetik, çevresel risk ve koruyucu etkenlerin tanımlanması
konusunu kapsaması bekleniyor. Çağrı kapsamındaki nörodejeneratif
hastalıklar arasında Alzheimer, Parkinson, Prion hastalıkları, motor
nöron hastalıkları, Huntington, Spinoserebellar ataksi ve Spinal
Musküler Atrofi bulunuyor.
Tüm çağrılar hakkında ayrıntılı bilgi için:
37
E-RARE-2, TRANSCAN ve
ERA-NET projeleri
kapsamında, nadir
hastalıklar, kanser ve
alzheimer konularında
çağrılar açıldı. Çağrılar
sonucunda hastalıkları
tedavi etme ve önleme
konusunda yeni yöntemler
bulunması hedefleniyor.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...52