T Ü R K İ
Y E
B İ
L İ
M S E L
V E
T E K N O L O J İ
K
A R A Ş T I
R M A
K U R U M U
l
T ÜB İ TA K ’ı n ü c r e t s i z y a y ı n ı d ı r
l
Bülten
OCAK
l
2013
l
SAYI: 133
TÜBİTAK
47. TÜBİTAK Ödülleri
Sahiplerini Buldu
Prof. Altunbaşak,
“Ar-Ge ve İnovasyon
Paneli”ni Yönetti
Yerli Keşif Uydumuz
GÖKTÜRK-2
Uzayda
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...52