olmasını ve üniversiteler ile sanayiye büyük fayda sağlamasını bekliyoruz. Bunun için de TTO’nun kapsamını
genişletmek ve birçok şeyi bunun içine dahil etmek istedik” diye konuştu.
TTO’ların çalışma alanlarına değinerek, bunları 3 başlık altında toplayan Altunbaşak, şunları söyledi: “Birincisi TTO’lar
proje geliştirme ve destekleme ofisi gibi çalışacak. İkincisi fikri hakların yönetimi konusu. Yani patent almak,
lisanslamaya yönelik çalışmalar gibi. Üçüncü olarak öğretim üyesi ve öğrencilerin şirket ve ürün çıkarmasını teşvik
edecek bir yapıda olması”
Üniversiteler TTO’lar için hazırlık yapmalı
TÜBİTAK’ın 1513 programı kapsamında ilk yıl 10 üniversiteye TTO kurulması için destek
vereceğini belirten Altunbaşak, “Aslında bu finansal bir kısıtlama değil. 1513 yeni bir
destek programı. Biz ilk yılı pilot yıl olarak görüyoruz. Burada gelecek hedefi ise
Türkiye’deki tüm üniversitelerde bu ofisleri açmaktır. Ancak bu büyük hedef için
Türkiye’nin ve üniversitelerin gelişimini göz önünde bulunduracağız. Öncelikle
üniversitelerin hazır olması gerekir. Üniversite hazır ise biz orada TTO açılmasına sıcak
bakarız. O nedenle üniversitelerden bu ortamı hazırlamalarını bekliyoruz. Vereceğimiz
destekler sadece finansal olarak düşünülmesin. Biz TTO kurulan yerlere danışmanlıkta
yapmak istiyoruz. Bu sayede hem performanslarını ölçeceğiz hem de danışmanlık
yaparak yardımcı olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.
Destek 5 yıl boyunca devam edecek
TEYDEB Başkanı Fatih Yülek ise, BTYK’nın 23. Toplantısında alınan karar doğrultusunda
1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı’nın başlatıldığını açıkladı. İlgili
kurumlar ile işbirliği yapılarak TTO programının oluşturulduğunu dile getiren Yülek,
şunları söyledi: “Programın hazırlanma sürecinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ile YÖK gibi kurumlarla görüştük. Onlarında fikirlerini alarak TTO destek programı ile
çalışmaları tamamladık ve ilk çağrıya kasım ayı başında çıktık. İlk çağrıda modüller
bazında TTO’lar için geniş bir çalışma alanı tasarlandı. İlk yıl başvuru yapan projeler
arasında 10 üniversiteye yıllık 1 milyon liralık üst limitle destek verilecek. 5 yıl boyunca
destek devam edecek. İlk 5 yılın sonunda yapılacak başvuru ile 5 yıl daha destek
verilebilecek. Ancak her yıl sonunda geçen yılın faaliyet raporu ve gelecek yılın
hedeflerini isteyeceğiz. Değerlendirme sonunda yeterliliğe göre destek devam edecek”
TTO'lar koordinasyonu sağlayanbir arayüz olacak
Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme GrubuYürütme Komitesi Sekreteri Ahmet
Rıza Balım da, üniversiteler ile sanayiyi bir araya getirmek istediklerini vurguladı.
TTO’ların araştırma merkezi, laboratuvar veya patent ofisi olmadığına dikkat çeken
Balım, “Tüm bunların sonuç üretebilmesi için faaliyetleri koordine eden bir arayüz
olacak. Temel anlamda iletişim sağlayacak. TTO’lar proaktif olarak çalışan bir grup
olacak. Koordinasyon sağlayarak sonuç odaklı hareket edecekler” dedi.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...52