Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nilüfer Eğrican’ın başvurusuyla başlayan proje
daha sonra Koç Üniversitesinden Prof. Dr. İsmail Lazoğlu’nun yürütücülüğünde
tamamlandı. "Minyatür Bir Yapay Kalp Pompa Sisteminin Tasarımı, Analizi Ve
Prototip Üretimi" projesinde Prof.Dr. İsmail Lazoğlu ve Florance Nightingale
Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Suha Küçükaksu’nun
işbirliğinde Türkiye’nin ilk minyatür yapay kalp pompası sisteminin prototipi
geliştirildi. Sağlık alanında bir ilke imza atılan proje ile yapay kalp pompası vücut
içine yerleştirilecek şekilde tasarlandı. Minyatür kalp pompası 5 cmçapındaki özgün
tasarımıyla patentlendi.
ARDEB destekli projenin kalp hastaları için müjde niteliğinde olduğunu belirten Prof. Dr. İsmail Lazoğlu, “Kalbin
pompaladığı kan miktarı dakikada 2 litrenin altına düştüğünde kalp yetmezliği sorunu oluşuyor. Kalp yetmezliği yeni
kalp takılmasıyla aşılabiliyor ancak yeni bir kalbinin takılması her zaman mümkün olmuyor. Türkiye’de yaklaşık 10 bin
civarında kalp yetmezliği olan hasta var. Bizim bu geliştirdiğimiz minyatür yapay kan pompası kalp yetmezliği olan
hastalara uygulanabilecek. Tasarlanan minyatür pompa ile dakikada 8 litreye kadar kan pompalanabiliyor. Kalbin sol
karıncığına takılacakminyatür yapay kalp pompası ile kalp yetmezliğinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. 2013 yılı içerisinde
hayvan deneylerini yapmayı ve ardından en kısa sürede insan vücuduna yerleştirilir hale getirmeyi planlıyoruz.” dedi.
Maliyet Yüzde 80 Azalacak
Minyatür yapay kalp pompası ABD’de ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde kalp yetmezliği yaşayan hastalar için uygulanıyor.
Ülkemizde de minyatür yapay kan pompasıyla tedavi olmuş yaklaşık 50-60 kişi var. Yurt dışından gelen minyatür yapay
kan pompasının hasta vücutlarına yerleştirilmesi yaklaşık 80 bin Avro’ya mâl oluyor. Üretilen minyatür yapay kan
pompasıyla hedeflerininmaliyeti yüzde 80 azaltmak olduğunu belirten Lazoğlu, ARDEB desteğiyle tamamen yerli tasarım
ve üretimle ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu yüksek performanslı ve düşükmaliyetli kalp pompalarını hastalara
sunmayı hedeflediklerini söyledi.
TÜBİTAK Desteklerinin Bilimsel
Çalışmalara Katkısı
TÜBİTAK destekli yapılan projelere dikkat çeken Prof. Dr. İsmail
Lazoğlu, “TÜBİTAK ARDEB destekli birçok projede yer aldım.
Bizim çalışmalarımız için yaptıkları maddi kaynak gerçekten
çok önemli. Destekler sayesinde biz çalışmalarımızın güzel
sonuçlar verebilmesi için yoğunlaşabiliyoruz. TÜBİTAK proje
desteklerinin bir diğer yönü de, ileri teknoloji ve yüksek katma
değerli projelerde çalışan asistanlara sağladığı desteklerle,
ülkemizin ileri teknoloji bilgi ve donanımını sahip nitelikli insan
gücümüze yaptığı katkıdır. Proje destekleriyle aldığımız
cihazların öğrencilerimizin yaptıkları çalışmalarda kullanılması
öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine ve geleceğin bilim
insanı olmalarına katkı sunuyor. Öğrencilerimizin yaptıkları
çalışmalar bizlere gelecek adına çok ümit veriyor. Geleceğin
bilim insanları proje destekleri sayesinde kendilerini
uluslararası düzeyde çok iyi yetiştiriyorlar. ” dedi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ocak 2013
43
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52