Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) temsilcileri, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji
Enstitüsü (SMIIC) Forumu’na katıldı. Forumda 35 ülkeden 160 delege yer aldı.
Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Kimya Grubu, MaddeMiktarı Danışma Komitesi’nde
(CCQM) CCQM gözlemci üye statüsünden tam üyelik statüsüne yükseldi.
32
UME, Standartlar ve
Metroloji Enstitüleri
Forumuna Katıldı
UME Bölge Toplantısına
Ev Sahipliği Yaptı
Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinin koordinasyonuyla düzenlenen Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri 2. Bölge İstişare ve Değerlendirme Toplantısına evsahipliği yaptı.
Toplantı kapsamında katılımcılara UME’nin tanıtımı yapıldı ve laboratuvarlar ziyaret edildi.
TÜBİTAK UME, CCQM’e Tam Üye Oldu
Uluslararası Ağırlık ve Ölçüm Komitesi, UME’nin 2000 yılından beri uluslararası arenada yaptığı başarılı çalışmaları
dikkate alarak UME’nin tam üyeliğine karar verdi.
Toplantıda uluslararası ortak standartlar, akreditasyon ve metroloji konuları ele alındı ve tüm İslam ülkelerinin
birbirleriyle metroloji alanında bilgi paylaşımı, hizmet sunumu ve teknik destek için işbirliği içinde olmaları
kararlaştırıldı.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...52