Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) tarafından desteklenen ve TÜBİTAK’ın
ortakları arasında yer aldığı ERAfrica-ERA-Net projesi kapsamında 15 Ocak’ta ortak
bir çağrı yayınlanacak.
36
SEA EU NET
Toplantıları
Düzenlendi
Afrika ile İşbirliği Çağrısı Açılacak
Çağrıya üniversiteler, Ar-Ge, kamu ve özel sektör kuruluşları maksimum 3 yıllık araştırma veya yenilik projeleri ile
başvurabilecek. TÜBİTAK ile birlikte Almanya, Avusturya, Belçika, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Finlandiya, Fransa,
İsviçre, Güney Afrika, Hollanda, Kenya, Mısır, Norveç ve Portekiz’den fonlayıcı kuruluşların dahil olduğu çağrıya
başvurabilmek için, oluşturulacak konsorsiyumların en az iki Avrupa ve iki Afrikalı fonlayıcı kuruluştan destek
alması gerekiyor.
Ayrıntılı bilgi için:
TÜBİTAK’ın yürütücü ortakları arasında yer aldığı AB 7.ÇP Uluslararası Alanı kapsamında desteklenen SEA EU NET
projesinin kapanış ve bu projenin devamı niteliğini taşıyan SEA EU NET II projesi açılış toplantıları Brüksel’de tüm
ortakların katılımı ile düzenlendi.
SEA EU NET Hakkında:
Güneydoğu Asya ile Avrupa arasında ikili bilimsel ve teknolojik işbirliğini güçlendirmeyi ve artırmayı
hedefleyen projenin koordinatörlüğünü Almanya Havacılık ve Uzay Ajansı (DLR) yürütüyor. Projede
TÜBİTAK’ın yanı sıra Tayland, Singapur, Hollanda, Macaristan, Endonezya, Vietnam, İtalya, Fransa, Malezya,
Norveç, İsviçre, Laos ve Portekiz’den olmak üzere 20 ortak bulunuyor. TÜBİTAK, projenin Güneydoğu Asya
Ulusal İrtibat Noktalarına yönelik eğitim ve bilgi günleri düzenleyerek farkındalığı ve bilgi düzeyini
artırmayı hedefleyen 3. İş Paketi ile işbirliğinin geliştirilmesi için yapılması gerekenlere yönelik analiz
çalışmasını içeren 4. İş paketinde görev alıyor.
Ayrıntılı bilgi için:
,
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...52