Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Haziran 2012
‘Bor’da Büyük İşbirliği
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM)
Enerji Enstitüsü ile ortak çalışmalar yürüten
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), şimdi
de TÜBİTAK Araştırma Destek Programları
Başkanlığı (ARDEB) ile ‘bor’ için büyük bir
işbirliği yapıyor.
Dünyadaki en büyük rezervlere sahip Türkiye’de yeni bor
ürünlerinin, üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanım
alanlarının yaygınlaştırılması için BOREN ile TÜBİTAK arasında
önemli bir işbirliği başlatıldı. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge
Projeleri Destekleme Programı” kapsamında ‘bor’ ile ilgili çalışma yapacak araştırmacılara destek
verilecek. Çağrı konusu kapsamında önerilen projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak
hazırlanabilecek. Desteklenecek projelerin ödeneği, TÜBİTAK ve BOREN tarafından eşit oranda
karşılanacak. Bu çağrının 2012 yılı için toplam bütçesi 4 milyon TL olarak belirlendi.
BOREN, Türkiye’de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor
ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla bilimsel araştırmaları yapmak, yaptırmak,
koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak için kuruldu. Enstitümüz kamu ve özel araştırma
kuruluşları, özel şirketler ve üniversiteler aracılığı ile Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor.
Faaliyetlerine 2004 yılında başlayan BOREN, bugüne kadar 109 projenin tamamlanmasını sağladı. Bu
projeler sonunda geliştirilen ürünlerden Tarım Bor, Ahşap Bor, Bor Nitrür, Çinko Borat, elementer bor,
Selülozik İzolasyon ve MgB2 esaslı süperiletken malzemenin ticari üretimi yapılıyor. Geliştirilen
ürünlerden Borlu Çimento, Sodyum Bor Hidrür, Yakıt Pili, Trimetil Borat, Bor Katkılı Seramik gibi
ürünlerin geliştirme süreçleri tamamlandı, ticari üretimlerinin yapılması için girişimler sürüyor. Yanma
Dayanımı İyileştirilmiş Bor Katkılı Plastikler ve Ahşap Levhalar, Bor Nitrür
Yüzey Kaplamalar, Manyetik Alan Ölçüm Sensörleri, Borlu
Mıknatıslar,
Borlu Süper İletken Malzeme
Geliştirilmesi, yüksek saflıkta elementer bor,
selülozik izolasyon levhaların laboratuvar ve
pilot ölçekte üretim çalışmaları da yine
devam ediyor.
23
Boren Başkanı Dr. Şükrü Öztürk
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...56