Türk Sanayisi için sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde çevre
politikalarının uygulanması sanayi stratejisinin önemli bir parçası
olup, bu sürecin doğru geçiş stratejileri ile yönlendirilmesi büyük
önem taşıyor. Ve yakın bir gelecekte, Türkiye’de üretilen ürünlerin
rekabet gücünün çevreye duyarlı üretim süreçlerinin kullanılmasıyla
doğru orantılı hale geleceği tahmin ediliyor.
Özellikle, son yıllarda gündemden düşmeyen ve küresel bir sorun
haline gelen İklim Değişikliği konusu, ülkemiz tarafından yakından
takip ediliyor. Bu kapsamda, Türkiye Sanayi Strateji Belgesi ve Ulusal
İklim Değişikliği Strateji Belgesinde yer alan hedefler ve politikalar
doğrultusunda sanayi sektöründe sera gazı emisyonlarının
azaltımını sağlayacak iklim dostu teknolojilerin ülke içinde
geliştirilmesi ve transferine ilişkin çalışmaların yürütülmesi ve
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında
teknoloji başlığının takip edilmesinden sorumlu kuruluş Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır.
Bakanlık tarafından bu hedefler kapsamında, TÜBİTAK tarafından
gerçekleştirilmek üzere "İklim Değişikliği Kapsamında Sanayide
Teknoloji İhtiyaç Değerlendirmesi ve Sera Gazı Azaltım Potansiyelinin
Belirlenmesi" projesi hazırlandı ve Kalkınma Bakanlığı 2012Yılı Yatırım
Programına alındı.
24 ay sürecek bu projeyle, ulusal ve uluslararası iklim değişikliği
faaliyetleri ve gelişmeleri bağlamında, sanayimizden kaynaklanan
sera gazı emisyonlarının teknolojiye bağlı olarak hangi oranda, nasıl
ve hangi maliyetle azaltılabileceğinin ortaya konulması ve tüm sanayi
sektörlerinde uygulanabilecek uygun bir metodolojinin geliştirilmesi
amaçlanıyor.
İklim Dostu Ür
Teknolojiler Eko
16
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ile TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi
(MAM) işbirliğinde
gerçekleştirilecek “İklim
Değişikliği Kapsamında
Sanayide Teknoloji İhtiyaç
Değerlendirmesi ve Sera Gazı
Azaltım Potansiyelinin
Belirlenmesi” projesinin
protokol imza töreni, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nda
gerçekleştirildi.
Protokolü, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı adına
Genel Müdür Vekili Süfyan
Emiroğlu ve TÜBİTAK adına
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı
Dr. Kıvanç Dinçer imzaladı.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...44