Türkiye’de ilk defa Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Araştırma
ve Uygulama Merkezi (SHAUM) tarafından düzenlenen kursun
açılış konuşmaları TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Kıvanç Dinçer ve
Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hikmet Karakoç tarafından yapıldı.
Son 50 yıl içinde gerçekleşmiş havacılık kazalarının nedenlerini,
başta “İnsan Faktörü” olarak değerlendirilen kursta, bu kazalardan
elde edilen bilginin ulusal/uluslararası havacılık otoriteleri, eğitim
kuruluşları, sanayi kuruluşları ve bu kuruluşların yönetim ve teknik
personellerince nasıl değerlendirilmesi gerektiği tartışıldı.
İlki 5-6 Mart tarihlerinde TÜBİTAK UZAY yerleşkesinde, ikincisi ise 8-9
Mart tarihlerinde Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen eğitimlere
yaklaşık 100 kişi katıldı.
15
ABD NASA’da 40 yılın
üzerinde yönetim ve teknik
görev tecrübesi bulunan iki
değerli bilim insanı Joe
Nieberding ve Larry Ross,
edindikleri tecrübeleri başta
TÜBİTAK UZAY personeli
olmak üzere üniversite ve
ilgili kurumlardan
katılımcılara aktardı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Nisan 2012
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...44