Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Nisan 2012
Bakan Fatma ŞAHİN:
Sosyal Yardım ve Hizmetlerin Senkronize
Olması Gerekiyor
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de konuşmasında sosyal yardımlaşma ve
sosyal hizmetlerin senkronize yapıya ulaşması gerektiğini ifade etti. Bakan Şahin,
merkeze bilim ve teknolojiyi alan bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirterek,
çalıştayda bilgiyi kullanan Türkiye’nin iyi yetişmiş beyinlerinin biraraya geldiğini söyledi.
TÜBİTAK’la birlikte geliştirilen Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’nin (SOYBİS) hayata geçmesiyle,
bir milyon evraka ihtiyaç kalmadığını, vatandaşın günlerce süren evrak toplama
eziyetinden kurtulduğunu vurgulayan Şahin, sistemle pek çok mükerrer yardımların
önüne geçildiğini ve kötü niyetlilerin sistem dışında kaldığını ifade etti. SOYBİS’ten
daha geniş uygulama alanı yaratan Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi’ne evde
bakım, özürlülerle ilgili hizmetler gibi pek çok hizmetin de entegre edildiğini
belirten Şahin, sözlerine şöyle devam etti: “Sosyal hizmetlerde de sosyal
yardımlaşmada yakaladığımız ve geliştirmeye çalıştığımız sistemi
entegre etmemiz gerekiyor. Bunu başarabildiğimiz zaman bugün
yaşadığımız birçok sorunu geride bırakacağımızı ve e-devlet
sisteminde de Türkiye’de çok önemli bir model olacağımızı
düşünüyoruz.”
Konuşmasında özürlülere, şiddet mağduru kadınlara hızlı şekilde hizmet ulaştırılması gerektiğinin altını çizen
Şahin, “İşte bu yüzden bu çalıştayın sonunda çıkacak rapor, beklemeye tahammülü olmayan 74 milyonun sesini
duymaktır.” dedi. Bakan Fatma Şahin, pek çok alanda başarı hikayesi bulanan TÜBİTAK’ın sosyal alanda yürüttüğü
projelerle geldiği noktanın, ülkenin katma değerinin, marka değerinin ve e-devlet değerinin yükseldiğinin bir
göstergesi olacağını da sözlerine ekledi.
11
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...44