time Yönelik
nomimize Katkı Sağlayacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İle TÜBİTAK Arasında Yeni Bir İşbirliği Daha
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Nisan 2012
17
Projeyle aynı zamanda;
Değişen Pazar ve üretim şartlarına bağlı olarak sanayimizin rekabet gücünün korunmasına ve geliştirilmesine,
Teknolojik değişimin sğlanmasına,
İklim dostu üretime geçilmesine ve bu konuda sanayi sektöründe farkındalık artırılmasına
destek olunması hedefleniyor.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...44