Aile ve Sosyal Politikalar
Bilgi Sistemi ile
toplumumuzun yardıma
en çok ihtiyaç duyan
kesimleri olan çocuklar,
yetimler, kadınlar,
engelliler, şehit yakınları
ile gazilere yönelik sosyal
yardım ve hizmetler daha
hızlı ve etkin olacak.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Nisan 2012
Aile ve Sosyal Politikalar Bilgi
Sistemi Çalıştayı Yapıldı
Ankara'da düzenlenen çalıştay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
Şahin,TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.Yücel Altunbaşak’ın yanı sıraTÜBİTAK ve
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan ilgili personelin katılımıyla yapıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel
Altunbaşak, ’Aile ve Sosyal Politikalar Bilgi Sistemi’ ile toplumda
ihtiyaç sahibi olan çocuklar, yetimler, kadınlar, engelliler, şehit
yakınları ile gazilerin devletten daha hızlı ve etkin şekilde yardım
alabileceklerini söyledi. Altunbaşak, sisteme daha sonra belediyeler
ve sivil toplum kuruluşlarının da dahil olacağını belirtti. Altunbaşak,
sistemin kazanımlarını ise şöyle anlattı: “Öncelikle sosyal hizmetlere
ait bilgiler, ortak bir veri tabanında toplanacak. Böylelikle hizmet
sunumunda ihtiyaç duyulan tüm bilgiler diğer kurum ve
kuruluşlarca anında görülecek. Bu sayede vatandaşın aldığı sosyal
hizmet ve yardımlar takip edilecek, sosyal hizmet süreçleri
hızlanacak, en önemlisi suiistimallerin önüne geçilecek. Bunun
sonucunda da devlet önemli tasarruf sağlayacak, ayrıca daha fazla
vatandaşımıza, zamanında ulaşabilecek. Bu sistemin bir diğer
önemli katkısı ise, yardıma muhtaç vatandaşlarımız başvurmadan
hizmet alabilecek.”
9
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...44