Öğrencilerin kendilerini ifade edebilme yetisinin önemine
değinen Altunbaşak, bunun yanı sıra kendine güvenen,
yaratıcı ve dünyayı çok iyi takip eden gençler yetiştirmeyi
amaçladıklarını söyledi. Öğrencilerin bilgi yüklü olmalarını
istemediklerini belirten Altunbaşak, “Analitik yetenekleri
güçlü, çıkarımlar yapabilen bir gençlik istiyoruz. Burada
eğitim içerikleri önemli" dedi.
Okuma alışkanlığının önemine de işaret eden Altunbaşak,
TÜBİTAK’ın Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik
dergilerinin olduğunu hatırlattı. Altunbaşak, "Bu dergileri,
Fatih Projesi kapsamında tüm öğrencilere açacağız. Tüm
öğrenciler tabletlerinde bu dergileri ücretsiz olarak
görebilecekler" diye konuştu.
Fen bilimleri, matematik,
İngilizce, bilişim
teknolojileri
derslerine yönelik öğretim modelleri
ve
programlarının geliştirilmesine katkı sağlanması,
Öğrencilerin analitik düşünme becerileri, özgüvenleri ve
kendilerini ifade yetilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara
katkı sağlanması,
Öğrencilere okuma
sevgisini
aşılayacak materyallerin
geliştirilmesine katkı sağlanması,
Eğitimin niteliğini artırmak amacıyla başarı tespitine yönelik
çalışmalar yapılması,
Bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik bilim fuarları
düzenlenmesi,
TÜBİTAK Popüler Bilim dergileri olan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk
ve Meraklı Minik dergilerine tablet ve akıllı tahtalar aracılığıyla
erişimin sağlanması,
Tabletlerde yer alacak içeriklerin tüm öğrencilere eşit koşullarda
ulaştırılmasına destek verilmesi,
Yazılım ve donanım altyapısının mimari tasarımına destek verilmesi,
İçerik dağıtım standartlarının belirlenmesine yönelik teknik
çalışmalara destek verilmesi.
TÜBİTAK’ın Eğitime Desteği
6
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...44