TÜBİTAK’ın yürüttüğü bir başka proje olan Sosyal Puanlama Sistemi’ne de değinen
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Altunbaşak, “Sosyal yardımlardan yararlanan
vatandaşlarımızın belirlenmesine yönelik objektif kriterlerden oluşan bir formül
geliştirildi. Böylelikle bir anlamda sosyal puanlama oluşturuldu. Projeyi, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığımızla işbirliği içinde yürütüyoruz. Bu çalışmayla gerçek
ihtiyaç sahipleri objektif kriterlerle belirlenmiş oluyor. Bu da yardımların yerine
ulaşmasında önemli bir etken olacak. Üç aşamadan oluşan çalışmada, ilk olarak
kullanılacak model belirlendi. İkinci aşamada 1440 hane ile pilot anketler
gerçekleştirildi. Böylelikle ilk aşamada belirlenen model denenmiş oldu.
Projenin şu an üçüncü aşaması olan ana alan anket uygulaması için 43 bin
hane ile görüşülüyor. Bu proje bittiğinde ise gerçek anlamda muhtaçlık
ve yoksulluk kriterleri belirlenmiş olacak” şeklinde konuştu.
10
Sosyal hizmetlere ait bilgiler, ortak bir veri tabanında toplanacak
İhtiyaç duyulan tüm bilgiler tüm kuruluşlarca anında görülecek
Vatandaşın aldığı sosyal hizmet ve yardımlar takip edilecek
Sosyal hizmet süreçleri hızlanacak
Suiistimallerin önüne geçilecek
Devlet önemli tasarruf sağlayacak
Daha fazla vatandaşımıza zamanında ulaşabilecek
Yardıma muhtaç vatandaşlarımız başvurmadan hizmet alabilecekler
Aile ve Sosyal Politikalar Bilgi Sistemi
ile Edinilecek Kazanımlar
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...44