Düsseldorf/Almanya’da 5-6 Aralık 2011 tarihlerinde Avrupa ve
Japonya’dan ilgili fon sağlayıcı kuruluşların katılımı ile
gerçekleştirilen Ortak Çağrı Hazırlık Toplantısı ile yayınlanacak çok
taraflı çağrının detayları tartışıldı. TÜBİTAK moderatörlüğünde
gerçekleşen görüşmelerde; çağrı alanları ve başlıkları, çağrıya
katılan ülkeler, çağrının hedef kitlesi, çağrının bütçesi, çağrı
kapsamında desteklenecek projelerin niteliği ve süresi ile sanayi
kuruluşlarının katılımı ve fikri mülkiyet hakları konularında
tartışmalar gerçekleştirildi ve ön kararlar alındı.
CONCERT-Japan Araştırma ve Yenilik Çağrısı hakkında diğer
detayların 2012 yılının ilk aylarında gerçekleşecek CONCERT-Japan
Proje İzleme Komitesi toplantısı ile karara bağlanması bekleniyor.
Çağrının ön duyurusu 2012 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilecek.
Ocak 2011’de başlayan CONCERT-Japan projesi kapsamında,
son bir yıl içinde çok sayıda analiz çalışması gerçekleştirildi ve
ortak çağrıya yönelik olarak çok sayıda rapor yayımlandı:
“Avrupa-Japonya Bilim, Teknoloji ve Yenilik İşbirliği
Programları Eşleştirme Çalışması Öneri Raporu”, “Avrupa-
Japonya Bilim, Teknoloji ve Yenilik İşbirliğinde Tercih ve
Öncelikler Raporu” ve “Japonya Bilim, Teknoloji ve Yenilik
İşbirliği Fon Sağlayıcıları Envanteri”.
Türkiye, Japonya ve Avrupa
arasındaki bilimve teknoloji
alanlarında işbirliğini
güçlendirmeyi hedefleyen
CONCERT-Japan Projesi,
TÜBİTAK’ın koordinasyonunda
devamediyor.
Proje kapsamında, 2012 yılının
ikinci yarısında Avrupa ülkeleri,
Japonya ve Türkiye’den fon
sağlayıcı kuruluşların katılımıyla
CONCERT-Japan Araştırma ve
Yenilik Çağrısı adında ortak bir
çağrı yayınlanması planlanıyor.
Çağrıyla, katılım sağlayan
ülkelerin paylaştığı ortak
sorunlara bilimsel ve teknolojik
çözümler aramaya yönelik ortak
araştırma projeleri
desteklenmesi hedefleniyor.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ocak 2012
Türkiye, Japonya ve Avrupa
Katılımıyla
Ortak Çağrı Yayınlanacak
29
CONCERT-Japan projesi ve çağrılarına
ilişkin daha detaylı bilgi almak için
adresini ziyaret
edebilir ya da
adresinden proje yürütme ekibi ile
iletişime geçebilirsiniz.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...44