32
2011-2013 yılları arasında sürmesi planlanan proje ile tüm kıyı ve
geçiş sularımızın, AB Su Çerçevesi Direktifine (SÇD) göre
sınıflandırılması, kirlilik/ekolojik durum haritalarının oluşturulması
ve denizlerimiz için iyi çevresel durumun tanımlanarak, buna
yönelik çevresel hedeflerin AB Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifine
(DSÇD) göre belirlenmesi hedefleniyor.
İmza törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
Müdürü Recep Şahin, TÜBİTAK MAM Sözleşme Yönetimi Birimi
Yöneticisi Ali Tavlı, Çevre Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ziya
Sedat Çetiner ve ilgili kurumların uzmanları katıldı.
Deniz ve Kıyı Suları Kalite
Durumlarının Belirlenmesi ve
Sınıflandırılması Projesi:
AB Su Çerçevesi Direktifi (SÇD) (2000/60/EC) ve 2008 yılında
yürürlüğe giren AB Deniz Stratejisi Direktifi (DSÇD) (2008/56/EC)
uygulamalarına yönelik olarak, geçiş-kıyı ve kıyı-deniz suları için
“ekosistem yaklaşımlı yönetim“ prensibi uygulamalarını
destekleyecek gerekli bilgi ve uygulama araçlarının oluşturulması
hedefleniyor.
Ayrıca, kıyı ve deniz kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımına
yönelik, iyi çevresel seviye hedeflerini temel alan bilgi ve önerilerin
oluşturulup ortak planlama yapması gereken karar verici ve
uygulayıcılara sunulması da projenin stratejik hedefleri arasında yer
alıyor. Bu yolla, gerekli yönetim planlarının oluşturulması;
kentleşme/sanayi gelişim, balıkçılık, turizm, enerji elde edimi gibi
kıyı ve deniz kullanımlarının düzenlenmesi için gerekli bilimsel
temel oluşturulacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ve TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi (MAM)
deniz ve kıyı sularının kalite
durumlarının belirlenmesi ve
sınıflandırılması amacıyla bir
proje başlatıyor. Projenin
başlamasına yönelik proje
sözleşmesi, 16 Aralık 2011
tarihinde imzalandı.
TÜBİTAK
Deniz ve Kıyı Sularını
Sınıflandırıyor
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,...44