TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
tarafından verilen “Kamu Kurumve Kuruluşları için IPv6
Geçiş Eğitimleri” devam ediyor.
Bilgi gününde ITEA2 Kümesi Direktörü Fopke Klok, ITEA2 Kümesi
ve proje sunma süreçlerini tanıtacak, ITEA2 Kümesi projesi sunan
ve projelere ortak olan şirket temsilcileri ise küme projelerine
katılımın sağlayacağı yararlar, başarılı ortaklıklar kurmak için
izlenmesi gereken yol ve proje hazırlıkları hakkında bilgi verecek.
TÜBİTAK EUREKA ekibi temsilcileri ise Türkiye’nin ve Türk
şirketlerinin ITEA2 kümesindeki durumu ve EUREKA Programı
seyahat desteği başvuruları hakkında bilgi verecek.
YazılımYoğun Sektörlere
Yönelik Destek Çağrısı
e
Şubat
’ta Açılıyor
ITEA2 Kümesinin 7. Çağrısı
1 Şubat 2012 tarihinde
yayınlanacak. Çağrıya
hazırlık amacıyla, TÜBİTAK
ve Ankara Sanayi Odası
(ASO) işbirliği ile 12 Ocak
2012 tarihinde Ankara’da
“2012 Yılı ITEA2 Kümesi
Bilgi Günü” düzenlenecek.
ITEA2 Kümesi, EUREKA Programı’nın bilgi ve
iletişim teknolojileri alanındaki stratejik
bileşenlerinden biri olma niteliğini taşıyor. Küme,
yazılım yoğun sistemler ve hizmetler alanında
Ar-Ge projelerinin üretilmesini amaçlıyor.
26
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...44