Çalıştaya; 108 kurum 153 kamu kurumu temsilcisi ile katılırken
Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM) ise tüm personeli, hizmet aldığı
TÜBİTAK Ar-Ge ekipleri ve özel sektör iş ortaklarından oluşan 45 kişi
ile çalıştayda yer aldı.
Sabah oturumunun Kamu Sertifikasyon Merkezi Direktörü Dr. Oktay
Adalıer’in açılış konuşması ile başladığı çalıştayda, KSM tarafından
sunulan elektronik imza ve ilgili hizmetler konusunda
merkezimizden hizmet alan kurumların görüş ve
değerlendirmelerine, kamu sektörü e-imza dönüşümünde öncü
kurumların tecrübe paylaşımlarına yer verildi.
Kamu e-imza
Çalıştayı 2011
’e
Yoğun İlgi
21
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ocak 2012
Kamu e-imza Çalıştayı 2011,
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi
Güvenliği İleri Teknolojiler
Araştırma Merkezi (BİLGEM)
tarafından, 29 Kasım 2011
tarihinde Ankara’da
düzenlendi.
Kasım ve Aralık aylarında 11 üniversitede, 700’ün üzerinde
araştırmacının katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, Avrupa
Birliği 7. Çerçeve Programı ve İkili ve Çok Taraflı İşbirliği
Programları’nın tanıtımı yapıldı.
Bilgi günleri önümüzdeki aylarda da devam edecek.
TÜBİTAK
Uluslararası İşbirliği
Programlarını Anlatıyor
TÜBİTAK, Uluslararası İşbirliği
Programlarına katılımı artırmak
amacıyla, üniversitelerimizden gelen
talepler doğrultusunda, sunduğu
uluslararası fırsatları anlatmak üzere
11 üniversitemizde bilgi günleri
düzenledi.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...44