Etkinlikte CATRENE kümesinin desteklediği araştırma konuları,
uygulama ve teknoloji çalışma alanları tanıtılacak, Türk ortaklar
tarafından başarıyla bitirilmiş projelerden örnekler sunulacak.
Yılda bir kez çağrı açan CATRENE kümesinde proje fikirleri
“Teknoloji” ve “Uygulama” gruplar tarafından iki aşamalı olarak
değerlendiriliyor ve başarılı bulunan projelerde her ülke kendi
katılımcısını fonluyor.
2012 yılı için Mart ayında açılan çağrının ilk aşaması Mayıs
ayında, ikinci aşaması ise Temmuz ayında kapanacak. Etkinlik ve
CATRENE kümesi hakkında ayrıntılı bilgiye TÜBİTAK EUREKA web
sitesinden (
) ulaşabilirsiniz.
Eğitim konuları temel IPv6 bilgileri, IPv6 geçiş yöntemleri, IPv6 güvenliği, IPv6 ağlarında izleme, kurumların IPv6
geçişi başlıkları toplanıyor. Üç gün süren eğitim ile kamu kurum ve kuruluşlarına IPv6 geçişi sırasında ihtiyaç
duyacakları bilgi ve yeteneklerin kazandırılması amaçlanıyor.
Kasım ayı itibarı ile başvuru yapan kamu kurumu ve kuruluşu sayısı 120’ye, eğitim alan kişi sayısı 320’ye ulaştı. Aralık
ayı süresince de devam edecek olan eğitimin, genelge doğrultusunda 1 Mart 2012 tarihine kadar sürdürülmesi
planlanıyor.
TÜBİTAK IPv6
Geçiş Eğitimlerine
Devam Ediyor
Pazar odaklı uluslararası Ar-Ge
projelerinin desteklendiği
EUREKA programı kapsamındaki
teknoloji kümeleri arasında yer
alanmikro ve nanoelektronik
alanlarında Türk şirketlerine
sektörün Avrupa devleriyle
işbirliği yapma fırsatı sunan
CATRENE kümesininMart ayında
açılması beklenen 5. Çağrısına
yönelik bilgi günü, 27 Ocak 2012
tarihinde İstanbul’da Ericsson
Türkiye’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirilecek. TÜBİTAK ve
EricssonMikroelektronik
tarafından düzenlenen etkinliğe,
CATRENE ofisinden yetkililer de
katılarak küme hakkında Türk
araştırmacılara bilgi verecek.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ocak 2012
Mikro ve Nanoelektronik Alanda
Faaliyet Gösteren Şirketler
Dikkat
!
27
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...44