Su
Yönetimi
Konusunda
İki Yeni Protokol
İmzalandı
24
Ülkemiz için kritik önem taşıyan bu projelerle, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımı ve uyumu
sürecinde uygulamaya konulması gereken “Su Çerçeve Direktifi”
kapsamında Nehir Havzası Yönetim Planları’nın oluşturulması
sağlanacak.
Ayrıca su kaynakları üzerine akılcı politikaların geliştirilmesi için
gerekli bilimsel veri ve bilgilerin üretilmesi ve içme suyu
kaynaklarının korunması için gerekli olan teknik esaslar ve
uygulama hükümlerinin belirlenmesi de yine bu projeler ile
mümkün olacak.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve
TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi (MAM) arasında
“Türkiye’deki 14 Havzanın
Havza Koruma Eylem Planları
Hazırlanması” ile “İçme ve
Kullanma Suyu Kaynağı Olarak
Kullanılan Karacaören Baraj
Gölleri ve Beyşehir Gölü’nde
Havza Koruma Planı ve Özel
Hüküm Belirlenmesi”
protokolleri imzalandı.
İmza törenine TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ile
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi Akça ve
ilgili kurumların üst düzey
yöneticileri katıldı.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...44