Projenin TÜBİTAK’ın lideri olduğu Karadeniz İş Paketi kapsamında,
“SEAS-ERA 2. Karadeniz Bölgesel Kurul Toplantısı” ve “SEAS-ERA 2.
Karadeniz Stratejik Analiz Çalıştayı” 15-16 Aralık 2011 tarihlerinde
İstanbul’da yapıldı.
İki gün boyunca sürdürülen oturumlar kapsamında, SEAS-ERA
projesi Karadeniz Bölgesi ortak ülkelerinden (Bulgaristan, Romanya,
Ukrayna ve Türkiye) proje ortağı kuruluşlar ve ilgili alandaki
uzmanlar biraraya geldi. Toplantıda deniz araştırmaları alanında
Karadeniz için ortak bir araştırma gündemi oluşturmayı hedefleyen
Stratejik Araştırma Planı üzerinde son değerlendirmeler yapıldı.
Karadeniz için bölgesel “Stratejik Araştırma Planı’nın tamamlanarak
2012 yılı Şubat ayında yayınlanması planlanıyor.
SEAS-ERA Projesi, deniz araştırmaları ile ilgili alanlarda tüm Avrupa
ülkelerini kapsayan bir platform oluşturarak, bu alanda uluslararası
işbirliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.
SEAS-ERA Projesi
2. Karadeniz Çalıştayı
İstanbul’da Yapıldı
AB 7. Çerçeve Programı
SEAS-ERA Projesi
kapsamında Karadeniz için
çalışmalar yürütülüyor.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44