TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma
Enstitüsü (BİLGEM UEKAE) tarafından lise öğrencilerine yönelik olarak Kriptoloji Kış Okulu düzenlenecek. Eğitim
23-26 Ocak 2012 tarihleri arasında yapılacak.
Kriptoloji biliminin tanıtılıp, yaygınlaştırılması amacını taşıyan etkinlikte ilgili detaylı bilgi için:
Liseliler
Kriptoloji
Kış Okulunda
20
Öğrenciler ziyarette, kriptoloji konusunda bilgi edinerek, bu
alandaki bilimsel çalışmaları yerinde inceledi.
İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi, ilköğretim ve ortaöğretim
çağındaki üstün zekalı veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel
yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en
üst düzeyde kullanmalarını sağlamaları amacıyla Milli Eğitim
Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş, resmi bir devlet kurumudur.
Özel Yetenekli Öğrenciler
TÜBİTAK BİLGEM
'deydi
İstanbul Bilim ve Sanat
Merkezi’nde eğitim gören 35
üstün zekalı veya özel
yetenekli öğrenci, 5 Aralık
2011 tarihinde, TÜBİTAK
Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri
Teknolojiler Araştırma
Merkezi (BİLGEM) Ulusal
Elektronik ve Kriptoloji
Araştırma Enstitüsü’nü
(UEKAE) ziyaret etti.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...44