TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 34

34
Bülten
HAZİRAN 2016
TÜBİTAK TÜSSİDE Sertifika Programı ve İstanbul Tekno-
kent – TEB Girişim Evi TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Prog-
ramı, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Ali
Rıza Berkem Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını yapan İstanbul Teknokent Genel
Müdürü Yasin Erol, “Temel hedefimiz önce üniversitelilere
yaklaşabilmek daha sonra sanayici geliyor, zaten biz de bir
organize sanayi bölgesi olduğumuz için sanayicinin yakı-
nımızda olduğunu biliyoruz. Bizler yapılan bu programlar
vasıtasıyla üniversiteliler bizim projelerimize nasıl adapte
edilebilir bunu tanıtma fırsatı buluyoruz” dedi. Girişimcile-
rin temel sorunlarına da değinen Erol, “En büyük sorunları-
mız arasında sermayeye ulaşma geliyor. Her halükarda belki
de 78 milyonun aklında bir fikir var bir hayali var. En büyük
sorunumuz gerçek manada finansa nasıl ulaşacağımız, ge-
lişmiş ülkelerdeki işletim sistemlerine baktığımız zaman çok
daha pratik olduklarını, kaybetmeye daha açık oldukları-
nı görebiliyoruz. Biz mümkün olduğunca teknokentlerde,
araştırma geliştirme merkezlerinde önce kaybetmenin çok
doğal bir şey olduğunu anlatmaya gayret ediyoruz. Sonuç
olarak başarısızlık, başarının birinci adımı olabiliyor” dedi.
Bireysel Genç Girişim Programı TÜBİTAK TÜSSİDE Enstitü
Müdürü Tezer Battal’ın konuşmasıyla devam etti.
Teknolojik gelişmelere göre hareket etmenin önemini
anlatan Battal, “Harekete geçmediğimiz her gün aleyhimi-
zedir. Artık günbegün biriken devasa veriyi yönetmek, an-
lamlandırmak ve yönlendirmek için çok yoğun çalışmalar
Bireysel Genç Girişim Programı Yapıldı
B i r e y s e l G e n ç G i r i ş i m P r o g r a m ı Y a p ı l d ı
yapılıyor. Dünyanın gelmiş olduğu bu teknolojik konjonktür
ülkemiz için çok ciddi fırsatları ve tehditleri aynı anda ihti-
va ediyor. Şu anda ülke olarak topyekün çalışıp, stratejiler
geliştirip, proaktif yaklaşımlar sergilersek, o hep yakın geç-
mişte treni kaçıran ülke olarak bilinmekten çıkıp ileri ülkeler
sınıfına çok kısa sürede yükselmemizin mümkün olduğunu
görüyoruz” diye konuştu.
TEB Girişimcilik Evi Yetkilisi Sinan Ağırnaslıgil, TEB Girişim
Evi’nin hedeflerini, başlıca çalışma ve yatırım alanlarını an-
lattığı sunumunda, girişimcilere sağlanan imkanlardan da
ayrıntılı olarak söz etti.
Yapılan projelerde üniversite öğrencilerinin önemine de-
ğinen Ağırnaslıgil, “Bu programlarda genel olarak üniversite
öğrencilerine girişimcilik ekosisteminde neler oluyor, kay-
naklara nasıl ulaşırız, bize ne gibi avantajlar sunuyor soru-
larının cevabını vermeye ve bu ekosisteme dahil olabilmeyi
anlatmaya çalışıyoruz. Bunların içinde girişimcilik kampları
gerçekleştiriyoruz. Genel olarak devlet destekli yatırım na-
sıl oluyor, bireysel yatırım nasıl oluyor, hangisine yönelmek
doğru olur, ekip kurarken nelere dikkat etmeliyiz, bununla
ilgili disk analizi veriyoruz. Onun dışında girişimcilerle öğ-
rencileri buluşturuyoruz çünkü öğrenciler bir sene, iki sene
sonra aslında onların olduğu yerde olacaklar. Dolayısıyla bu
yolla bir tecrübe aktarımı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
TEB Girişim Evi Finans Yetkilisi Bora Nemlioğlu, yapılan
projelerin ve verilen desteklerin finansal kısmı hakkında bil-
gi vererek etkinliği sonlandırdı.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook