TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 31

31
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından “Marmara Böl-
gesi Enerji Arz Güvenliği Çalıştayı” düzenlendi.
Çalıştaya, ETKB, MAM, TEİAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ yetkilileri, özel
sektör firma yöneticileri ve üniversitelerden yetkili isimler
katıldı. “Marmara Bölgesi’nde Enerji Arz Güvenliği” konusu-
Marmara Enerji Arz Güvenliği Çalıştayı
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gıda Enstitü-
sü tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen test
ile çiğ et ürünlerinde domuz eti kullanılıp kullanılmadığı beş
dakikada belirlenebiliyor. Proje yürütücüsü Dr. Mediha Esra
Yayla, TÜBİTAK MAM tarafından 350 bin lira bütçe sağlanan
projenin 2,5 yıl önce başladığını belirtti. Projenin iki kısım-
dan oluştuğunu ifade eden Yayla, ilk kısımda et ürünlerinde
sakatat ve yabancı doku testiyle, doğrudan tüketicilerin kul-
lanabilecekleri kitlerin geliştirilmesini amaçladıklarını söy-
ledi. Bu çerçevede TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü, Gen Mü-
hendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün desteğiyle“helal et
testi” geliştirdi. Testin, evde kolaylıkla uygulanabileceğine
işaret eden Yayla, “Siz et ürününüzden ufak bir miktar kesi-
yorsunuz. Suyun içinde hafiften ezerek çözüyorsunuz. Bu-
radan suya geçen proteinlerden sonuç alabiliyoruz. Suyun
akışını gözlemlemeniz gerekiyor. Daha sonra 5 dakika için-
de orada bir bant oluşumu gördüğünüzde ‘evet burada do-
muz eti var’ ya da görmüyorsanız ‘yok’ diyorsunuz. Aslında
bir hamilelik testi kadar basit, aynı mantıkla çalışan bir test.
Bunda da çift bant ya da tek bant görürsünüz. Çift bant var
demektir, tek bant yok demektir. Hamilelik testi mantığıyla
domuz varlığını tespit eden bir test yaptık. İnsanlar aldıkları
et ürünlerini evlerinde denetleyebilirler” dedi.
Dünya genelinde gıdada bir devrim yaşandığını, sektörde
5 Dakikada Helal Et Testi
nun odağı oluşturduğu Çalıştay, ETKB Arz Dairesi Başkanı
Murat Akkaya’nın moderatörlüğünde gerçekleşti. TÜBİTAK
MAM Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Osman Okur, ens-
titünün enerji arz güvenliği konusunda önde gelen Ar-Ge
faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi vererek, enerji arz
güvenliğinin çok önemli bir unsurunun ulusal enerji tekno-
lojileri geliştirme ve yabancı teknolojilere bağımlılığımızı
azaltma olduğunu vurguladı.
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü sunumunun ardından,
ETKB Arz Dairesi Başkanı Murat Akkaya “Marmara Bölgesi
Enerji Arz Güvenliği Görünümü: Elektrik ve Doğalgaz” baş-
lıklı bir sunum gerçekleştirdi. Öğleden sonra ise Marmara
Bölgesi’nde elektrik ve doğalgaz arz güvenliğinin ele alındı-
ğı iki ayrı serbest oturum gerçekleşti. Serbest oturumlarda
uzman paydaşlarca sorunlar belirlenerek, çözüm önerileri
üzerinde görüşler ortaya kondu. Çalıştay değerlendirme
oturumu ile sona erdi.
sistemlerin değiştiğini bildiren Yayla, şunları kaydetti: “Biz
farkında olmadan helal olmayan ürünlere kaymak zorun-
da kaldık. Gıda hileleri bir yandan, hazır üretilmiş gıdaların
içindeki helal olmayan gıda maddeleri bir yandan. Sadece
Türkiye’de yaşamıyoruz. Birçok kişi yurt dışına gidiyoruz,
uçaklara biniyoruz, yabancı restoranlara gidiyoruz. Böyle bir
testin varlığı herkesi rahatlatacaktır. En azından ceplerinde,
çantalarında taşıyabilecekler. Kimseyi ürkütmeden beş da-
kika içinde yapabilecekleri bir test bu. İnsanların çok hoşuna
gidecek. Biz şu anda bunu domuz eti için yaptık ama daha
sonrasında at ve eşek eti için de uygulamayı düşünüyoruz.”
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook