TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 39

39
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
DEMODAY’16’da Girişimciler Yatırımcılarla Buluştu
şimcilerle yükselteceğiz. Üretimde, kalkınmada her sanayici
milli bir şuur içinde hareket etmelidir. Bu bir kalkınma dava-
sıdır” dedi.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Başkanı
Prof. Dr. Erhan Akın, Türkiye’de teknolojide yeni bir kültür
oluşturulduğunu, bu kültürde TÜBİTAK’ın DemoDay etkin-
liği ile önemli bir adım attığını vurguladı. Akın, “İşbirlikleri
Türkiye’nin önünü açacaktır” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından, Demo Day’16’ya sponsor
olan Argenova Teknoloji, Sanayi Gazetesi, Proaktif Girişim,
Truva Reklam Ajansı, Simit Sarayı ve IP TV’ ye de plaketleri
sunuldu.
Girişimci Sunumları Gerçekleştirildi
“Girişime yatırım, geleceğe yatırım” sloganıyla düzenle-
nen DemoDay’16 etkinliğinde, beş ayrı salonda eş zamanlı
girişimci sunumları yapıldı. Etkinliğe katılan yatırımcılar is-
tediği salonda girişimcilerin sunumları dinleme ve sunum
sonrası bire bir görüşme fırsatı buldu.
TÜBİTAK Marmara Teknokent önderliğinde düzenlenen
DEMODAY’16 etkinliğine Doğu Marmara Kalkınma Ajansı,
Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Kocaeli Ticaret
Odası, Sakarya Ticaret ve Sanayi ve Odası, Bolu Ticaret ve Sa-
nayi Odası, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Yalova Ticaret ve
Sanayi Odası, KOSGEB, Kocaeli TEKNOKENT, GOSB TEKNO-
PARK, Sakarya TEKNOKENT, Düzce TEKNOPARK, Bolu TEK-
NOKENT, Kocaeli Üniversitesi TTO, Gebze Teknik Üniversitesi
TTO ve ADAP TTO destek verdi.
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) yürütücülüğü,
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteği ve 16 kurumun iş-
birliğiyle, teknoloji odaklı girişimciler ile ulusal yatırımcıları
bir araya getiren “DEMODAY 2016”, TÜBİTAK MARTEK Tek-
noloji Serbest Bölgesi Yeni Teknoloji Binasında gerçekleşti-
rildi.
250 başvuru arasından seçilen 45 firmanın, yatırımcılarla
bir araya geldiği DEMODAY’16’da yazılım, kimya, güvenlik,
medikal, tasarım, kozmetik, mobilya ve otomasyon firmaları
sunum yaptılar, fuaye alanında stantlarını kurarak tanıtımla-
rını gerçekleştirdiler.
Yılda bir yapılacak
TÜBİTAK MARTEK Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek, açılış
konuşmasında TÜBİTAK Marmara Teknokent’in faaliyetle-
rini anlattı. DemoDay organizasyonu ile Ar-Ge ve teknolo-
ji firmaları için sosyal platform oluşturarak hedef kitlelerle
buluşturmayı amaçladıklarını anlatan Çömlek, girişimci-ya-
tırımcı buluşmasının fiziksel olarak ilk defa burada gerçek-
leştirildiğini, bundan böyle her yıl yapılacağını ifade etti.
Etkinliğe Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin, Doğu Marma-
ra Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Ayhan,
KOSGEB Kocaeli OSB Hizmet Merkezi Müdürü Ertuğrul Çe-
tinkaya, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Baş-
kanı Prof. Dr. Erhan Akın, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği
Başkanı Cemal Şengel, Demoday Paydaşları, girişimci firma-
lar, yatırımcılar ve çok sayıda davetli katıldı.
Girişimci ekosistemine destek
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri
Mustafa Ayhan, bölgedeki girişimci eko sistemine katkı sağ-
layıp, bu tür faaliyetlere destek verdiklerini kaydetti. Ayhan,
“TÜBİTAK Marmara Teknokent sanayinin önemli bir üssüdür.
Yatırımcı-girişimciyi bir araya getirmesi açısından önemlidir.
Teknokentler, OSB’ler, kalkınma ajansları bu tür organizas-
yonlara katkı sağlıyor” diye konuştu.
İhracat ileriye taşınacak
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Cemal Şengel,
yaptığı konuşmada, “İhracatımızı ileri teknoloji ile en üst se-
viyeye çıkaracağız. Tüm desteklerimiz sizinledir” dedi.
KOSGEB Kocaeli OSB Hizmet Merkezi Müdürü Ertuğrul
Çetinkaya, girişimcileri ve Ar-Ge’ cileri KOSGEB desteklerini
takip etmeye çağırdı.
Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin, “Bizler Türkiye’nin üre-
tim yükünü üstleniyoruz. Ülkemizin katma değerini biz giri-
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook