TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 32

32
Bülten
HAZİRAN 2016
TÜBİTAK MAM “Sıfır Atık Uygulamaları” Kapsamında KEAS
Kastamonu Entegre A.Ş.’yi ziyaret etti.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Açık Kapı Uy-
gulaması aracılığıyla gerçekleştirilen ön görüşmeler sonra-
sında, işbirliği konularını olgunlaştırmak amacıyla Kastamo-
nu Entegre A.Ş.’yi Kastamonu’da ziyaret etti. TÜBİTAK MAM
İş Geliştirme Birimi ile birlikte Çevre ve Temiz Üretim Enstitü-
sü, Enerji Enstitüsü ve Kimyasal Teknoloji Enstitüsü temsilci-
lerinin katıldığı toplantıda, Dünyada ve Türkiye’de “Sıfır Atık”
uygulamaları anlatıldı. Kastamonu MDF veYonga Levha Sıfır
Atık Projesi hakkında bilgi paylaşıldı, tesis saha ziyareti ger-
çekleştirildi. Kastamonu Entegre A.Ş. halihazırda Sıfır Atık
Projesi kapsamında 2 adet patent almış durumdadır.
Sıfır Atık Uygulamaları
J A P O N Y A D i ş T i c a r e t T e ş k i l a t ı H e y e t i T Ü B İ T A K M A M ’ d a
Japonya Dış Ticaret Teşkilatı JETRO Türkiye, Kafkaslar ve
Orta Asya Başkanı Yasuyuki Murahashi, Ekonomi İşleri Di-
rektörü Satoshi Hashimoto ve İş Geliştirme Direktörü Mako-
to Nakamura, Türkiye Dış Ekonomik İşler Kurulu DEİK Üyesi
Japonya İş Konseyi Üyesi Ömer Özgüven ve İş Konseyleri
Koordinatör Yardımcısı Ecem Mirzaloğlu’dan oluşan heyet
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ni (MAM) ziyaret etti.
TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı
Japonya Dış Ticaret Teşkilatı JETRO
Heyeti TÜBİTAK MAM’da
tarafından kabul edilen heyet, Merkezi ziyaret eden TÜBİ-
TAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ile tanıştı. Merkezde yürü-
tülen deprem, jeotermal enerji ve helal gıda proje konuları
görüşüldü, Japonya-Türkiye Ortak Yılı düzenlenmesi konu-
sunda fikir birliğine varıldı.
Heyet daha sonra MARTEK, TEKGEB ve TEKSEB’i ziyaret
ederek, Bilişim Vadisi hakkında bilgi aldı.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook