TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 35

35
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜSSİDE - SAGE Eğitimleri
TÜBİTAK SAGE’ye “Lider Yönetici”, “Problem Çözme &Kurum
Kültürü” eğitimleri verildi.
TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından TÜBİTAK SAGE orta ve üst düzey
yöneticilere yönelik “Lider Yönetici”; kurum çalışanlarına yöne-
lik“Problem Çözme Teknikleri&Kurum Kültürü”eğitim program-
ları gerçekleştirildi.
Ankara’da 20 kişilik iki ayrı grup için gerçekleştirilen “Lider Yö-
netici” eğitim programı kapsamında liderlik, liderlik kuramları,
dönüşümcü liderlik, karizmatik liderlik ve yeni liderlik kavram-
ları gibi konularda paylaşımlar yapıldı.
TÜBİTAK TÜSSİDE’de 30 kişilik üç ayrı gruba yönelik gerçek-
leştirilen “Problem Çözme Teknikleri&Kurum Kültürü” eğitim
programı kapsamında ise problem çözme metodolojisi, PUKO
döngüsü, problem çözme yöntemleri gibi konularda uygula-
malı atölye çalışmaları ile desteklenen eğitimler gerçekleştirildi.
Girişimcilik Farkındalık Semineri
Gebze Teknik Üniversitesi “Girişimcilik Farkındalık Semi-
neri”TÜSSİDE’de gerçekleştirildi.
TÜBİTAK TÜSSİDE ve Gebze Teknik Üniversitesi Kariyer Ge-
liştirme Merkezi işbirliği ile “Girişimcilik Farkındalık Semine-
ri” düzenlendi.
Lisansüstü öğrencilerin katıldığı seminer programında gi-
rişimciliğin Türkiye ve Dünyadaki durumu, iş planı, kanvas iş
modeli ve asansör sunumu gibi konularda paylaşımlar ya-
pıldı. Programda ayrıca TÜBİTAK desteğiyle Silikon Vadisi’ne
gitmeye hak kazanan başarılı teknokgirişimci ve iş adamı
Yücel Saykal deneyimlerini paylaştı. Program, sertifika töre-
ni ve TÜSSİDE’nin faaliyetleri hakkında verilen bilgilendirme
ile sona erdi.
TÜSSİDE-BİDEB Girişimci Oryantasyon Programı
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) ta-
rafından 2239 kodlu “Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araş-
tırma Faaliyetlerini Destekleme Programı” kapsamında seçilen
10 teknogirişimciye Silikon Vadisi ziyaretleri öncesinde TÜBİ-
TAK TÜSSİDE’nin tasarladığı “Girişimci Oryantasyon Programı”
eğitimleri verildi. Program kapsamında Amerika’da girişimcilik
ekosistemi, Silikon Vadisi çalışma modeli, iş modeli kanvası ha-
zırlama, asansör sunumu, Amerika’da şirket kuruluş aşamaları
ve Amerika vize işlemleri gibi konularda eğitimler verildi. İki
gün süren program boyunca katılımcılar, aynı destek progra-
mıyla Silikon Vadisi’ne önceki yıllarda giden teknogirişimcilerin
deneyimlerini dinleme fırsatı buldular.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook