Yükümlülükler

-A +A
  • Destek alan konuk bilim insanları, araştırmaları ile ilgili olarak, araştırma başlangıç tarihinden itibaren desteklendikleri süreye bağlı olarak TÜBİTAK tarafından belirtilen tarihlerde gelişme ve sonuç raporlarını göndermekle yükümlüdür. Destek süresinin 6 aydan fazla olması durumunda, her 4 ay için ilgili ayın sonunda gelişme raporu, destek süresinin bitiminden sonra da en geç 1 ay içinde sonuç raporu https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yüklenir.
  • Program kapsamında yapılan yayınlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi ve yayının bir kopyasının gelişme ve/veya sonuç raporlarının ekinde BİDEB’e gönderilmesi gerekmektedir.
  • Konuk/akademik izinli bilim insanının kısa veya uzun süre görevinden ayrılışı ve ayrılış süresi BİDEB’e, davet eden bilim insanı tarafından bildirilir
  • Konuk/akademik izinli bilim insanı ve/veya davet eden araştırmacı, program mevzuatına uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek ve araştırmasını/çalışmasını zamanında bitirmekle yükümlüdür.
  • Bu programın yükümlülüklerine aykırı hareket edilmesi halinde, destek yürürlükten kaldırılır veya iptal edilir.