Kimler Başvurabilir

-A +A
  • Başvuruların, konuğu davet eden TÜBİTAK’a karşı sorumlu bilim insanı tarafından yapılması (Davet eden bilim insanı aynı başvuru döneminde birden fazla konuk davet edebilir fakat her konuk için ayrı başvuru yapılmalıdır.)
  • Konuk bilim insanının en az 7 gün en çok 12 aylık bir süre için davet edilmesi,
  • Akademik izin döneminde gelecek konuk bilim insanlarının en az 3 ay en çok 12 ay için davet edilmesi,
  • Konuk/akademik izinli bilim insanının, araştırma yapacağı üniversite, kamu kurum ve kuruluşu tarafından davet edilmiş olması,
  • Konuk/akademik bilim insanının program kapsamında başvuru dönemi ilk günü itibariyle son 3 yıl içerisinde toplamda 12 aydan fazla desteklenmemiş olması,
  • Program kapsamında destek almış bilim insanları aynı kişiyi yıl içerisinde davet süresi toplamda 12 ayı aşmamak üzere en çok 2 kez davet edebilmesi,
  • Davet edilecek konuk/akademik izinli bilim insanının programa başvuru günü itibari ile yurtdışında doktora derecesi ile ilgili bir işte çalışıyor olması, 
  • Doktorasını tamamlamış ve yurt dışında doktora derecesi gerektiren bir işte çalışan konuk/akademik izinli bilim insanının başvuru tarihi itibariyle en az 4 yıl süre ile bir üniversite, araştırma merkezi veya özel sektörde çalışıyor olması.

NOT : Davet edilen konuk bilim insanının ARBİS sisteminde kaydı bulunmalıdır.