İzleme Formları

-A +A

Çalışma Başladıktan ve Tamamlandıktan Sonra Verilecek Raporlar

Konuk/akademik izinli bilim insanının çalışmaya başlamasından sonra ve/veya çalışmasını tamamladıktan sonra aşağıdaki belgelerin BİDEB’e gönderilmesi gerekir. 

0-1 ay arası başvurular için:

1 ay üzeri başvurular için: