Değerlendirme Yöntemi

-A +A

Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen, faks veya elektronik posta ile yapılan başvurular ve belgeler bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilir. 

Bilimsel değerlendirme, alanında uzman panelist/danışmanlar tarafından aşağıdaki kriterlere göre yapılmaktadır. 

  • Konuk/akademik izinli bilim insanının ve davet eden bilim insanının bilimsel/araştırma yetkinliği,
  • Araştırma önerisinin/etkinliğin bilimsel ve teknolojik değeri,
  • Araştırma önerisinin/etkinliğin ev sahibi akademisyene/kuruma ve Türkiye’ye katkısı,
  • Araştırma önerisinin/etkinliğin yapılabilirliği

Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla sisteme yüklenmelidir. Başvuru sırasında kullanılan formların güncel olmasına dikkat edilmelidir. Yalnızca web sayfası linki içeren belgeler dikkate alınmaz.

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi” raporunda belirtilen,  üniversitenin yetkin olduğu alandan başvuru yapılması halinde değerlendirme puanına 2 puan eklenir.

YÖK Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında yer alan üniversitelerin İhtisaslaşma Alanından başvuru yapılması halinde değerlendirme puanına 2 puan eklenir.

Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.