Başvuru Formları

-A +A

0-1 ay arası başvurular için talep edilen belgeler;

  • Davet eden bilim insanının ve konuk bilim insanının özgeçmişleri,
  • Konuk bilim insanının yapacağı çalışmaya ilişkin TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış iş-zaman çizelgesi ,
  • Üniversiteye davet edilecek konuk bilim insanının doktora diploması, özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarına davet edilecek konuk veya akademik izinli bilim insanının doktora diploması veya iş deneyimini gösteren çalışma belgesi,

Bir ayın üzerinde başvurular için talep edilen belgeler;

  • Davet eden bilim insanının ve konuk/akademik izinli bilim insanının özgeçmişleri,
  • TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış ayrıntılı araştırma planı,
  • Akademik izinli (sabbatical) gelecek konuk bilim insanının akademik izin döneminde olduğuna ilişkin kurumundan alacağı yazı.
  • Üniversiteye davet edilecek konuk veya akademik izinli bilim insanının doktora diploması, özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarına davet edilecek konuk veya akademik izinli bilim insanının doktora diploması veya iş deneyimini gösteren çalışma belgesi,
  • Etik kurul belgesi gerektiren proje/çalışmalarda kurallara uyulacağına ve gerekirse yasal izin/izinlerin alınacağına dair taahhüt beyanı ve etik kurul belgesi,