e-Başvuru

-A +A

Başvurular, Tübitak Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Çevrimiçi başvuru haricinde BİDEB’e eposta/posta ile veya başvuruların kapanmasından sonra gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmaz

Başvuruların en geç konuk/akademik izinli bilim insanının getirileceği tarihten bir önceki başvuru döneminde yapılması gerekmektedir.

Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin yurt dışından alınmış olan belgeler hariç Türkçe olması gerekmektedir. Diğer dillerde hazırlanmış belgelerin onaylı Türkçe tercümeleri yüklenmelidir.

Destek almaya hak kazanan kişilerin bursiyer adaylıklarının açıklanmasından sonra kurum tarafından istenilen belgeleri BİDEB’e ulaştırması gerekmektedir. Çevrimiçi başvuru formu yalnızca desteklenen başvurulardan istenecektir. Desteklenen başvurular için başvuru sahibi tarafından çevrimiçi başvuru formunun çıktısının, son sayfası imzalanıp geri kalan sayfaları paraflanarak, destek sonuç açıklama tarihinden itibaren 20 gün içerisinde BİDEB'e ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir