Sonuçlandırma

-A +A
  • Proje kapsamında yapılan harcamalar fatura ile belgelendirilmelidir ve demirbaş malzeme alınması durumunda üniversite demirbaşına kaydı yapılmalıdır. Üzerinde yürütücü bilgileri bulunmayan fiş niteliğindeki beyanlar kabul edilmeyecektir (yalnızca akaryakıt harcamalarında fiş beyanı kabul edilecektir). Belgelendirilmeyen destek tutarı program web sitesinde belirtilen TÜBİTAK hesaplarına yatırılmalıdır.
  • Destek sahipleri, taahhütnamede belirtilen bitiş tarihini takip eden bir ay içerisinde, harcama belgeleri, varsa demirbaş kayıt fişi ve iade dekontu eklenen sonuç raporlarını (yürütücü öğrenci ve danışmanının imzaları ile birlikte) e-BİDEB sistemine yüklemelidir. İzleme sistemine yüklenen raporların posta yoluyla BİDEB’e ulaştırılmasına gerek yoktur. Sonuç raporları BİDEB’in görevlendirdiği izleyiciler tarafından değerlendirilir.
  • Sonuç raporunun destek bitiş tarihini izleyen bir ay içinde e-BİDEB sistemine yüklenmemesi durumunda gerekçeli dilekçe ile ek süre istenebilir. Gerekçenin GYK tarafından uygun bulunması halinde raporun tamamlanması için ek süre verilebilir. İzleyici hakem tarafından uygun bulunmayan sonuç raporlarının iki ay içinde düzeltilmesi talep edilir.
  • Sonuç raporlarını iki aylık süre içerisinde BİDEB’e sunmayan veya revize raporu kabul edilmeyen destek sahibinin desteği, kusur durumuna göre yürürlükten kaldırılır veya iptal edilir.