Kimler Başvurabilir

-A +A

Başvuru Koşulları

  1. Başvuru sahibinin lisans öğrenimi görüyor olması,* (Başvuru tarihi itibariyle en fazla lisans son sınıfının güz döneminde olması.)
  2. Projenin akademik danışman rehberliğinde yapılıyor olması**,
  3. Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış ve birden fazla projede yer alınmamış olması,
  4. Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması gerekmektedir.

*Artık yıl okuyanlar, Açık Öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuramazlar.

Artık Yıl: Sekiz yarıyıllık lisans eğitiminde öğrencinin dokuzuncu yarıyıla kayıt yaptırma ve on yarıyıllık lisans eğitiminde öğrencinin on birinci yarıyıla kayıt yaptırma durumunu ifade eder.

 

**Araştırma görevlileri akademik danışman olabilir. Birleşik doktora öğrenimi gören araştırma görevlileri, akademik danışman olabilmek için doktora yeterliliğini almış olmalıdır. Yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi gören araştırma görevlileri için yeterliliği almış olma koşulu aranmaz. Her iki durumda da araştırma görevlileri danışmanlarından onay yazısı almalıdır. Yüksek lisans öğrenimi gören araştırma görevlileri akademik danışman olamaz.

 

Programa, öğrenciler bireysel veya takım halinde başvuru yapabilirler. Takım halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri Proje Yürütücüsü olarak TÜBİTAK’a karşı sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.